Paars-groen bakt niets van institutionele hervormingen

“Terwijl dit land institutioneel vierkant draait en dringend aan grondige hervormingen toe is, slaagt paars-groen er maar niet in om zelfs maar van de uiterst minimale hervormingen die ze in dat verband in haar regeerakkoord heeft staan deftig werk te maken”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas. “Er wordt integendeel van binnenuit alles aan gedaan om dat te saboteren, kijk maar naar de burgerbevraging.”

Asymmetrisch besturen (dat wil zeggen een federaal verschillend beleid voeren op maat van de deelstaten), splitsen van de gezondheidszorg, voorbereiden van een staatshervorming via diverse initiatieven, het staat allemaal in het paars-groene regeerakkoord. “Dat werd erin opgenomen om CD&V te kunnen lijmen om in deze regering te stappen, die zoals bekend geen meerderheid heeft in Vlaanderen”, aldus Pas.

“Intussen is het echter wel overduidelijk geworden dat er binnen de regering zelf een grote tegenstand bestaat om daar ook werk van te maken,”, vervolgt Pas. “Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V), bevoegd voor de institutionele hervormingen, moet ons in de Kamer keer op keer, maand na maand, komen vertellen dat er geen vooruitgang is in deze dossiers. Neem nu bijvoorbeeld dat asymmetrisch besturen. Aan alle ministers was in januari 2021 gevraagd om aan haar uiterlijk tegen de zomer van dat jaar mee te delen hoe ze dat zouden realiseren. Eind vorig jaar moest die vraag bij gebrek aan respons nog eens worden herhaald. Inmiddels zijn er tot op heden welgeteld slechts vier antwoorden daarop binnengekomen en heeft Verlinden het blijkbaar opgegeven om nog verder aan te dringen. Kortom: van dat asymmetrisch beleid komt niets in huis. Idem dito wat de splitsing van de gezondheidszorg betreft.”

“De burgerbevraging van paars-groen is goed op weg om ook qua respons een grote flop te worden”

“Men zou bijna medelijden krijgen met Verlinden,” meent Pas, die zopas de ministers van Institutionele Hervormingen in de Kamer nog eens ondervroeg, “maar zo werkt het natuurlijk niet. Een regeerakkoord is een resultaatsverbintenis, een contract zo men wil, tussen de meerderheidspartijen. Als men merkt dat de partners met wie men dat contract heeft afgesloten dat niet willen nakomen, dan slaat men met de vuist op tafel of trekt men de deur achter zich dicht. Maar CD&V doet geen van de twee en bevestigt daarmee nog maar eens geen enkele ruggengraat te hebben.”

“En dan is er nog de zogenaamde burgerbevraging van paars-groen, waar we sinds een dikke week kennis mee hebben kunnen maken. Na 10 van de 42 dagen dat ze loopt, hebben er nog maar 9.000 mensen aan deelgenomen, dat is niet eens 0,1 procent van de bevolking. En wetende dat deze bevraging de belastingbetaler 2,1 miljoen euro gekost heeft, is dat voorlopig 233 euro per deelnemer. Groots aangekondigd, blijkt zij vooral een grootse flop te worden.”