Burgerbevraging laat burger volledig koud

De zogenaamde burgerbevraging van de paars-groene regering was niet enkel volkomen zinloos, peperduur en bijzonder amateuristisch, nu blijkt ook dat de burger zelf er geen enkele boodschap aan had. Amper 19.000 mensen vulden dit onding in of deden daar een poging toe”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas. “Dat is 0,2 procent van de beoogde doelgroep. Een verwaarloosbaar aantal. Met de bekomen ‘aanbevelingen’ aan de slag gaan is dan ook totaal onzinnig.”

Als niet-verkozen minister van Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing wou Annelies Verlinden (cd&v), samen met David Clarinval (MR), naar eigen zeggen de democratie heruitvinden. “Uiteraard kon zoiets voor de systeempolitici niet gebeuren door rekening te houden met verkiezingsresultaten”, aldus Pas. “Verlinden opteerde er steeds voor om enkel rekening te houden met de gestuurde meningen van respondenten en uitgelote burgers. We zien nu hoe die burgers daarover denken. Anderhalve maand na de lancering van de bevraging die sindsdien voortdurend ondersteund werd door een groots opgezette campagne is het aantal 19.000 een ronduit beschamend resultaat voor de paars-groene ploeg van 11 miljoen.”

“De burger verwees de burgerbevraging naar de vuilbak, waar het thuishoort”

“De burgerbevraging is een zoveelste Belgenmop geworden”, oordeelt pas. “Maar helaas voor de belastingbetaler wel een kostelijke grap. Het prijskaartje kwam op 2,1 miljoen euro, wat de kost uiteindelijk op 110 euro per deelnemer brengt. En dat terwijl Verlinden gratis en voor niets beroep kon doen op de resultaten van de verkiezingen, waaraan ze zelf niet deelnam, om zich te informeren over de verzuchtingen van de Vlaming.”

“En in plaats van vol van oprechte schaamte in een hoekje weg te kruipen, laat Verlinden nu via Twitter weten met de antwoorden ‘aan de slag’ te gaan en ‘de dialoog’ verder te zetten”, merkt Pas tot slot op. “En dat viel te vrezen. Het belastinggeld is ondertussen al weggesmeten, maar de echte democratische schade kan nu worden aangericht. De paars-groene regering kiest immers zelf met welke van de weinige antwoorden ze zal rekening houden en met welke niet. De conclusies van deze bevraging van 0,2 procent van de burgers zijn nu al te voorspellen: van meer Vlaamse autonomie zal geen sprake zijn.”