Hoog tijd voor een tweede coronablunderboek

Volgende maand zal het twee jaar geleden zijn dat de fractievoorzitters in respectievelijk de Kamer en het Vlaams Parlement, Barbara Pas en Chris Janssens, het coronablunderboek voorstelden.”Het was een oplijsting van de ergste en dodelijkste flaters vanwege de Belgische en de Vlaamse regering in de strijd tegen het virus”, zegt Kamerlid Dominiek Sneppe. “Helaas bleven de fouten en blunders zich sindsdien gewoon opstapelen.”

“De totale onderschatting van de pandemie, de vernietigde mondmaskers en het voorliegen van de bevolking hierover, de mensonwaardige toestanden in de rust- en verzorgingstehuizen, het vaak volkomen zinloos afnemen van grondrechten en vrijheden… Iedereen herinnert het zich nog terdege”, aldus Sneppe. “En de opvolger van Maggie De Block (Open Vld), de niet-verkozen minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit), is een even groot gevaar voor de volksgezondheid gebleken.”

Het Laatste Nieuws voerde een onderzoek uit over de recentere coronablunders van de overheid. “En de bevindingen zijn ontluisterend voor Vandenbroucke”, vervolgt Sneppe. “Zo werden 400.000 mensen getest met vervalst materiaal en werd deze informatie door de minister verzwegen. Daarnaast verstrekte hij aan ziekenhuizen bewust medicatie waarvan hij niet wist hoe deze bewaard was gebleven. Dat daardoor bijvoorbeeld verdovingsmiddelen bij operaties of bevallingen niet optimaal konden zijn, was blijkbaar geen zorg. En beschadigde vaccins waren voor Vandenbroucke nog goed genoeg om aan Vietnamezen te bezorgen.”

“De zogenaamde onderzoekscommissies toonden aan dat blunders in de aanpak van een pandemie zonder gevolg blijven, een nieuw coronablunderboek dringt zich op”

“Hoe ontluisterend of wraakroepend het allemaal ook is, Vandenbroucke hoeft zich geen zorgen te maken”, aldus nog Sneppe. “Ministeriële verantwoordelijkheid is in dit land zo goed als onbestaande. De dodelijke aanpak van het coronavirus resulteerde – ‘ontaarde’ is een beter woord – in iets wat voor een soort van onderzoekscommissie moest doorgaan en waarbij op voorhand al gesteld werd dat er zeker geen schuldigen zouden worden aangewezen. Zoals verwacht werd deze ‘commissie’ een lachertje waarbij de ‘resultaten’ reeds lang tevoren bedisseld waren door de paars-groene partijen.”

“Het Vlaams Belang zal echter niet ophouden de verantwoordelijken een spiegel voor te houden”, besluit Sneppe. “En de mensen hebben het recht op de hoogte te zijn van alle blunders, hoeveel het er ook zijn. Het is wellicht tijd om een vervolg te schrijven op het coronablunderboek uit 2020. Ook al zal er nooit een onderzoekscommissie die naam waard, of een rechtbank, oordelen over Vandenbroucke en consoorten, de getroffen burgers zullen dat wel doen.”