Vlaams Belang wil de Kroonraad afschaffen

België kent de oude en aftandse instelling van een Kroonraad, die wordt samengesteld door de Koning, de federale ministers en de zogenaamde ministers van Staat. De functie ervan is ‘de Kroon adviseren over buitengewone aangelegenheden’. “Deze raad dient afgeschaft te worden, want het past absoluut niet in een moderne democratie”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas. “Bovendien heeft het geen enkel nut, gelet op de bevoegdheden van de Ministerraad.”

“In een normaal functionerende democratie zouden de verantwoordelijken en de gezagsdragers uitsluitend aangeduid moeten zijn door de bevolking”, aldus Pas. “Maar dat lukt in België zelfs al niet meer in de Ministerraad, met zeven niet-verkozen paars-groene excellenties. En in de Kroonraad is daar uiteraard al helemaal geen sprake van. Die wordt voorgezeten door het niet-verkozen staatshoofd en bestaat daarnaast onder meer uit ministers van Staat, die niet verkozen zijn maar officieel aangesteld worden door de Koning en de eerste minister.”

“De Kroonraad is niet van deze tijd en volstrekt ondemocratisch, zo bekeken past het wel bij België”

“In de realiteit komt de benoeming van ministers van Staat neer op een rondje postjes uitdelen door de traditionele partijen”, vervolgt Pas. “En betrokken geweest zijn in politieke schandalen, ervan verdacht worden zich schuldig gemaakt te hebben aan misdrijven als fraude, of zelfs gerechtelijke veroordelingen opgelopen hebben is daarbij niet het minste bezwaar. Figuren als Karel De Gucht (Open Vld), Jaak Gabriëls (Open Vld), Willy Claes (Vooruit) of geldverbrander Frank Vandenbroucke (Vooruit) maken allen als minister van Staat levenslang deel uit van de Kroonraad.”

“De Kroonraad, die geen formele rechtsgrond heeft maar louter berust op een gewoonte, is een totaal nutteloze instelling”, merkt Pas op. “Ze kwam tot op heden vijf keer bij elkaar, de eerste keer in 1870, bij het uitbreken van de Frans-Duitse oorlog, en de laatste keer in 1960, bij de onafhankelijkheid van Congo. Waarom er toen werd samengekomen is niet duidelijk, want er bestaat al een orgaan om het staatshoofd te adviseren, en dat is de Ministerraad.” “Hoog tijd dus om komaf te maken met het archaïsch vehikel van Kroonraad en ministers van Staat”, besluit Pas. “Onze partij diende eerder al een voorstel van verklaring in tot herziening van de Grondwet met het oog op het opheffen van de Kroonraad.”