Pas en Janssens: “België is op, tijd voor ander en beter”

In België valt niets meer te realiseren en is elke hervorming vastgeroest. Daarom moet het Vlaamse niveau op eigen kracht werken en de eigen bevoegdheden maximaal invullen enerzijds en anderzijds maximaal nieuwe bevoegdheden naar zich toe trekken. Dat is de conclusie van een interview in ‘t Pallieterke met Kamerfractieleider Barbara Pas en fractieleider in het Vlaams Parlement Chris Janssens.

Volgens Pas en Janssens is het nettoresultaat inzake Vlaamse ontvoogding van circa 20 jaar N-VA-bestuur pover. Het duo pleit dan ook om het over een andere boeg te gooien en te kiezen voor een ‘V-strategie’; waarbij N-VA en het Vlaams Belang in 2024 de handen in elkaar slaan en op eigen kracht een assertieve Vlaamse regering vormen die het laken naar zich toetrekt. En dat is nodig, luidt het, want België is opgebruikt en “chaos. Hoe langer je die situatie rekt, hoe erger die situatie is voor de Vlaming. […] Het is duidelijk dat in België niets meer kan.”

Gebrek aan pro-Vlaamse daadkracht bij Jan Jambon teleurstellend

“Vroeger stond er wél iets over de transfers in het Vlaamse regeerakkoord: het voornemen om ze af te bouwen”, zo illustreert Pas het gebrek aan pro-Vlaamse daadkracht binnen de VlaReg. “Sinds een N-VA’er minister-president is, komt het zelfs niet meer in de bijlage van het Vlaams regeerakkoord aan bod”.

“Ten tijde van [minister-presidenten] Leterme en Peeters waren er ten minste nog communautaire debatten in het Vlaams Parlement, omdat er inderdaad een communautair luik aan het regeerakkoord was toegevoegd”, vertelt ook Janssens in ‘t Pallieterke. “Op dit moment is dat er niet en heeft de N-VA dat communautaire debat op het Vlaamse niveau volledig gefnuikt. […] In het regeerakkoord staat dat men Vlaamse bevoegdheden maximaal zou invullen en waar nodig buiten de lijntjes zou kleuren. Helaas zie ik dat niet gebeuren en is dat een grijs gegeven, dat communautaire beleid. Kijk maar naar de coronacrisis. Toen men over belangrijke Vlaamse beleidsdomeinen zoals sport, cultuur of onderwijs moest beslissen, trok Jambon naar het Overlegcomité waar federaal beslist werd en het tegenovergestelde gebeurde van wat de Vlaamse regering wilde. Op dat moment had de Vlaamse regering zich als crisismanager kunnen tonen.”

Geen confederalisme, maar een V-meerderheid met V-kracht

Het huidige antwoord op de Belgische malaise dat de N-VA verkondigt in de media – confederalisme – kan Pas noch Janssens bekoren. “Die strategie is niet haalbaar”, zo legt Pas uit. “Om dat confederalisme te verwezenlijken heb je meerderheden nodig. Een tweederdemeerderheid in de Kamer met meerderheden in elke taalgroep. Zelfs al zou de PS van gedacht veranderen en plots wél een staatsverandering willen, dan zie ik het nog niet gebeuren met Ecolo en MR. Daar is [dus] gewoon geen meerderheid voor.”

“Het is ook allemaal heel onduidelijk, ook voor de N-VA-kiezer”, voegt Janssens eraan toe. Zeker “na twintig jaar communautair bochtenparcours, beginnende bij Vlaamse onafhankelijkheid, over confederalisme, maar zonder de PS, dan ‘een regering zonder de PS is al een staatshervorming op zich’, om vervolgens nu te gaan pleiten voor confederalisme mét de PS.”

Volgens het Vlaams Belang is er dan ook slechts één mogelijk antwoord op de permanente institutionele crisis die België is. “We moeten een V-meerderheid vormen om een V-regering te maken”, liet Van Grieken eerder al weten op de Sporenviering in Brugge. “En vanaf 2024 beginnen we te bouwen aan de V-onafhankelijkheid. Zo kunnen we terug baas worden over onze eigen grenzen, werken laten lonen en Vlaamse welvaart in Vlaanderen houden. Kortom: in 2024 nemen we onze toekomst in eigen handen!”

Om dit doel warm te houden zal Pas werken aan ‘Vlaams Vuur’. Onder die noemer wordt een campagne uitgerold die Vlaamse autonomie in de kijker stelt. Ook zal Pas in september een boek lanceren over de eindeloze miljardentransfers van de Vlamingen naar Wallonië.