“Schaf de adel af”

Het Vlaams Belang wil dat er een einde wordt gesteld aan het uitdelen van adellijke titels en bijhorende royale honneurs. “De adel en het verlenen van adellijke titels is niet alleen een achterhaalde traditie”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas, die met het oog hierop een voorstel van verklaring tot herziening van de grondwet indiende. “Het heeft ook ongewenste maatschappelijke gevolgen omdat het ingaat tegen het principe van de gelijkwaardigheid van de burgers in dit land.”

“Meer nog dan de oude adel uit het ancien régime wijzen de adellijke titels die verleend werden sinds 1830 op een ongepast superioriteitsdenken”, aldus Pas. “Het feit dat een invloedrijke elite systematisch mensen rond zich kan scharen gaat in tegen iedere vorm van gelijkwaardigheid. En dat is ook de reden waarom ook binnen het Nationaal Congres van 1830 zovele leden zich al keerden tegen de selectieve distributie van eretitels.”

“Baron, ridder, burggraaf, markies, hertog, prins of koning… al deze adel hoort in het verleden thuis”

“Dat de adel vandaag een onschuldig fenomeen zonder enige invloed zou zijn, is een sprookje”, vervolgt Pas. “Mensen van adel bezetten onevenredig veel en belangrijke posten in raden van bestuur van ondernemingen allerhande. En dat is zeker niet omwille van hun verdiensten of hun bijzondere bestuursinzichten. Welke de verdiensten zouden kunnen geweest zijn van voormalig Open Vld-politicus en notoir fraudeur Karel Pinxten om baron te worden is ons bijvoorbeeld volledig onduidelijk. Maar dat is iets wat de media zich nooit zullen afvragen. In deze materie is elke objectiviteit daar ver te zoeken, daarvoor zijn te veel journalisten en toplui van mediagroepen zelf in de adelstand verheven.”

“In een normaal functionerende, moderne democratie zou de adelstand enkel het voorwerp mogen uitmaken van historisch onderzoek”, besluit Pas. “We moeten voor eens en altijd komaf maken met deze traditie, die niet gestoeld is op nobele principes.”