“Een verlaagd btw-tarief voor alle rouwdrukwerk zonder onderscheid”

Het Vlaams Belang wil een eenvormig btw-tarief van 6 procent invoeren voor alle rouwdrukwerk. “Op die manier kunnen we een einde maken aan de oneerlijke concurrentie zoals die momenteel bestaat tussen begrafenisondernemers en drukkerijen”, zegt Vlaams Belang-fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas. “Het drukwerk in kwestie moet steeds aan een verlaagd btw-tarief geleverd kunnen worden, om het even waar het besteld werd.”

Wanneer nabestaanden rouw- en dankbrieven of bidprentjes bestellen bij een begrafenisondernemer die de volledige uitvaart verzorgt, wordt hierop het verlaagde btw-tarief van 6 procent geheven. “Maar wanneer ze het rouwdrukwerk rechtstreeks zouden bestellen bij een drukkerij dan is de levering hiervan onderworpen aan het normale btw-tarief van 21 procent”, aldus Pas. “In de praktijk blijkt dergelijke situatie concurrentievervalsend te werken.”

“In het afgelopen decennium heeft de printapparatuur immers een zodanige technische evolutie ondergaan dat het voor begrafenisondernemers heel eenvoudig is geworden om bijna evenwaardig drukwerk te produceren als dat van een drukker”, vervolgt Pas. “Dat lukt tegenwoordig al met een relatief goedkope kleurenprinter.”

“Het wordt tijd dat de fiscale administratie, die rouwdrukwerk van een drukker steeds van het verlaagde btw-tarief heeft uitgesloten, zich aanpast aan die realiteit”, besluit Pas, die hierover een wetsvoorstel indiende. “En dat geldt overigens evenzeer voor het verschil in fiscale behandeling van de rouwbloemstukken, die bij een begrafenisondernemer of rechtstreeks bij een bloemenzaak besteld kunnen worden.”