Kamer moet vervroegd bijeenkomen over de stijgende energieprijzen

Het Vlaams Belang vindt niet dat een zogenaamd overlegcomité kan oordelen welke maatregelen getroffen kunnen worden tegen de steeds verder stijgende energieprijzen. Vandaag blijkt duidelijk dat de oplossing zeker niet van dit orgaan zal komen”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas (Vlaams Belang). “Enkel de verkozenen in de parlementen van dit land kunnen de nodige maatregelen nemen en ze mogen daar niet mee wachten tot ze op 15 september voor het eerst weer samenkomen.”

“In het Overlegcomité dat vandaag vergaderde zetelen de dames en de heren die ervoor hebben gezorgd dat de energiefactuur onbetaalbaar is geworden”, aldus Pas. “En uitgerekend deze mensen pretenderen nu onze mensen en bedrijven uit de miserie te willen halen. Dat kan en zal hen niet lukken. Een Overlegorgaan heeft geen enkele beslissingsmacht en zorgt nooit voor afdoende oplossingen, dat heeft de coronacrisis voldoende aangetoond. Zo’n comité zorgt er enkel voor dat, net zoals Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) dat liet gebeuren tijdens die crisis, het Vlaamse niveau totaal ondergeschikt gemaakt wordt aan het federale.”

Kamerlid Reccino Van Lommel (Vlaams Belang) kan enkel beamen dat ook het Overlegcomité dat vandaag samenkwam niets heeft opgeleverd: “De paars-groene excellenties hebben niet begrepen hoe groot de crisis is. Bijzonder veel gezinnen dreigen af te stevenen op een persoonlijk faillissement, ook bedrijven en zelfstandigen gaan dit niet overleven. Deze energiecrisis zal hoe dan ook uitmonden in een ongeziene economische crisis.”

“Buiten de verlenging van de reeds bestaande maatregelen heeft men enkel maar intenties geuit, in de zin van ‘we gaan samenwerken’, ‘we moeten er samen door’ en ‘we gaan praten met’”, vervolgt Van Lommel. “En men schuift de hete brij ook door naar de EU voor wat betreft de gasprijzen, maar zelf doet men niets.”

“We hadden op zijn minst een uitbreiding van het sociaal tarief verwacht. Een soort tussentarief die vele gezinnen moet beschermen”, aldus nog Van Lommel. “De overwinstbelasting is onvoldoende concreet gemaakt. Al maanden wordt daarover gedebatteerd, maar nog steeds is er in die richting niets gerealiseerd. Ze promoten opnieuw investeringen in zonnepanelen, isolatie en warmtepompen. Er is gewoon geen geld voor bij de mensen en hoe gaat hen dat op zo’n korte termijn helpen tegen de winter?”

Het Vlaams Belang merkt ook op dat de N-VA, die federaal wel van leer trekt tegen de hoge energiefactuur, op Vlaams niveau werkelijk niets doet om mensen door deze crisis te halen. Minister-president Jan Jambon (N-VA) zat er heel ongeïnteresseerd bij”, aldus Pas. “De mensen blijven in de kou. De overheid helpt hen duidelijk niet, ze kunnen alleen maar hopen dat er geen strenge winter komt.”

Barbara Pas richtte Kamervoorzitter Eliane Tillieux (PS) dan ook een brief met de eis de plenaire vergadering van de Kamer, die pas op 15 september gepland staat, vroeger te laten samenkomen. “De regering moet verduidelijking geven bij de besprekingen en de beslissingen van het Overlegcomité, en hierover in debat gaan”, besluit Pas. “Gezien de ernst van de situatie dringen door de Kamer genomen beslissingen zich op.”