“Kamervoorzitter moet bij geheime stemming worden verkozen”

Voor het Vlaams Belang moet de Kamervoorzitter de voorzitter zijn van alle federale parlementsleden. “Dat is niet meer dan logisch, maar in België is dat enkel in theorie zo”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas. De fractievoorzitter verwijst daarmee naar de partijdigheid van huidig voorzitter van de Kamer Eliane Tillieux(PS).“Daarom diende ik een wetsvoorstel in om het Kamerreglement, waar het de verkiezing van de voorzitter betreft, te wijzigen.”

In sommige landen vereist het Parlement een absolute onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de voorzitter. “Zo is de voorzitter van het Britse House of Commons geen vertegenwoordiger van de regeringsmeerderheid, maar een onafhankelijke voorzitter van alle parlementsleden, die om die reden ook ontslag neemt uit zijn of haar partij”, aldus Pas. “De Belgische traditie is helaas totaal anders. Hier wordt de post van parlementsvoorzitter toegewezen tijdens de regeringsonderhandelingen. En die post gaat sinds 1852 dan ook altijd naar één van de meerderheidspartijen. Enkel de jaren 1921, 1945 en 1966 vormden de uitzonderingen die deze regel bevestigden.”

“KAMERVOORZITTER TILLIEUX SLAAGT ER NIET IN DE ORDE TE HANDHAVEN EN DOET NOOIT ENIGE MOEITE DOET OM ONPARTIJDIGHEID TE BETRACHTEN”

“En tot scha en schande van de Kamer van Volksvertegenwoordigers zijn de gevolgen er ook naar”, vervolgt Pas. “Tillieux is ongeschikt voor haar functie omdat ze er niet in slaagt de orde te handhaven en nooit enige moeite doet om onpartijdig te zijn.” Het Vlaams Belang wijst op enkele recente incidenten. “Zo weigerde ze op te treden toen de niet-verkozen minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit), onze fractie schoffeerde en als‘fascisten’ bestempelde. En zo riep ze ook haar ondervoorzitter Valerie Van Peel (N-VA) niet tot de orde toen die in een hysterische uitval letterlijk verklaarde ‘haar botten’ aan het Kamerreglement te vegen. Meer nog: het Vlaams Belang – in de ogen van Tillieux de B-parlementsleden – mocht er zelfs niet op reageren.”

“Deze onwaardige toestanden kunnen enkel ophouden met waardige parlementsvoorzitters”, besluit Pas. “En om dat zoveel mogelijk te garanderen dient de procedure voor de verkiezing van de Kamervoorzitter gewijzigd te worden. Zo moet er van de te benoemen voorzitter voortaan een profielschets opgemaakt worden en moet hij of zij door de Kamer verkozen worden bij geheime stemming.” Volgens de fractievoorzitter kan enkel zo verzekerd worden “dat een écht onpartijdige voorzitter verkozen wordt en niet iemand die louter functioneert als een instrument van de meerderheidspartijen.”