Hervorming partijfinanciering: “Vivaldi moet regeerakkoord uitvoeren”

De commissie Grondwet gaat nieuwe hoorzittingen organiseren over de hervorming van de partijfinanciering. Maar die hebben we al gehad. Vivaldi heeft geen excuses meer en moet haar regeerakkoord uitvoeren.

De Kamercommissie Grondwet gaat nog maar eens een keertje nieuwe hoorzittingen organiseren over de hervorming van de partijfinanciering. “De meerderheid wil zich opnieuw laten adviseren, maar door wie en waarover, geen mens die het weet”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas. “Hoorzittingen hebben we al gehad en het expertenrapport is beschikbaar. Vivaldi heeft geen excuses meer en moet haar regeerakkoord uitvoeren.”

Volgende week worden de namen bekendgemaakt van de sprekers en de inhoud van de hoorzittingen. “Die commissie is een perpetuum mobile geworden, een eeuwigdurend rondje palaveren. De meerderheid heeft er momenteel nog geen benul van wie dat dan moeten zijn en waarover deze mensen moeten komen spreken”, aldus Pas. “Maar dat is voor hen ook niet belangrijk. Het enige wat telt, is uitstel. Naast onder meer de pensioenhervorming, de fiscale hervorming, de regionalisering van de gezondheidszorg, de arbeidsmarkthervorming en het dossier van de verkeersboetes, is dit de zoveelste beloofde hervorming waarover dit kibbelkabinet het niet eens geraakt. Het enige waarover binnen Vivaldi consensus bestaat, is het vermijden van vervroegde verkiezingen, uit angst voor de kiezer.”  

“HET UITBLIJVEN VAN DE HERVORMING VAN DE PARTIJFINANCIERING IS ONAANVAARDBAAR”

“De snelheid van het vliegtuig is voldoende afgenomen, de vleugeltippen zijn omhooggevouwen, het landingsgestel is al uitgeklapt en het asfalt van de tarmac bevindt zich onder het toestel. Maar landen, daar denken de meerderheidspartijen niet aan”, stelt Pas vast. “Ze kiezen in het dossier van de partijfinanciering voor een zinloos extra rondje vliegen boven de luchthaven, en dat zullen ze blijven doen, omdat de Franstalige partijen iedere hervorming blokkeren.” Het Kamerlid merkt op dat hallucinante bespreking gisteren in de commissie Grondwet bij wijze van uitzondering niet live werd gestreamd. “Toevallig was dit niet. De meerderheidspartijen willen vanzelfsprekend zo min mogelijk ruchtbaarheid geven aan hun onwil om de partijfinanciering te hervormen.”

Voor het Vlaams Belang is het uitblijven van de hervorming totaal onaanvaardbaar. “We dienden in het verleden al meermaals het voorstel in om de partijdotaties te halveren, maar dat werd steeds weggestemd”, besluit Pas. “We eisen dat de regering haar eigen regeerverklaring trouw is en zonder verder dralen de partijfinanciering hervormt. Door de automatische indexering zijn de inkomsten van de politieke partijen ondertussen naar recordhoogten gestegen, terwijl in deze barre economische tijden meer en meer burgers de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Een regelrechte schande.”