Om het eens met een PS’er te zeggen: “Schaf de monarchie af”

Het Vlaams Belang volgt vicepremier Pierre-Yves Dermagne (PS) in diens wens om de monarchie af te schaffen, maar een beurtrol voor een president is zinloos.

Vicepremier Pierre-Yves Dermagne(PS)wil de monarchie inruilen voor een republiek.“Dat zou alvast een stap in de goede richting zijn”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas.“Maar Dermagnes visie op een beurtrol voor een president is geen oplossing.”

Dermagne kan er naar eigen zeggen niet bij dat sommigen door geboorte meer rechten hebben dan hun landgenoten. Het gaat niet om een partijstandpunt, maar een persoonlijke mening van de vicepremier. Dat bevestigt de PS nog eens expliciet. “Van PS’ers valt zelden verstandige praat te horen, maar deze keer delen we de persoonlijke mening van de vicepremier volledig. Een monarchie staat vanzelfsprekend haaks op alles wat een democratie moet zijn”, aldus Pas. “Politieke invloed die voortvloeit uit een eerstgeboorterecht is een middeleeuws gebruik en hoort niet thuis in een ontwikkelde, vrije samenleving. Wat ons betreft horen koningen en prinsessen thuis in de Efteling, niet in de staatsinrichting van een land.” 

“HET AFSCHAFFEN VAN DE AFTANDSE EN ANTIDEMOCRATISCHE MONARCHIE BETEKENT EEN FIKSE BESPARING”

De vicepremier pleit voor een presidentieel systeem dat afwisselend een Nederlandstalige en een Franstalige president als staatshoofd heeft. “Zo’n systeem kent alleen maar nadelen”, vervolgt Pas. “Vooreerst is het uitsluiten van om het even welke taalgroep voor het presidentschap volstrekt ondemocratisch. En daarnaast zal geen enkele president die van zijn of haar legislatuur een succes maakt, kunnen aanblijven. Zoiets zal niet bepaald motiveren om de presidentiële taken ernstig aan te vatten.”

Het Vlaams Belang draagt de democratie hoog in het vaandel en pleit al sinds haar ontstaan onomwonden voor de afschaffing van de monarchie. “Het is niet enkel antidemocratisch en aftands, de afschaffing ervan zou ook een fikse besparing voor het land betekenen”, besluit Pas. In 2023 zal het koningshuis de belastingbetaler 40.905.000 euro kosten. 180.000 euro meer dan in 2022. In deze barre crisistijden werden de dotaties van Filip, Albert, Astrid en Laurent immers geïndexeerd.