Asielcijfers blijven ook dit jaar onverminderd verder pieken

In de eerste maand van dit jaar werden in totaal 2.785 asielaanvragen geregistreerd. Daarmee stijgt het aantal aanvragen nog verder in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar.

In de eerste maand van dit jaar werden in totaal 2.785 asielaanvragen geregistreerd. Daarmee stijgt het aantal aanvragen nog verder in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar, toen de teller op 2.680 stond. Ook wordt amper 43 procent van asielaanvragen erkend.“Dat toont nogmaals aan dat het asielbedrog hier welig tiert en onze opvangcentra in grote mate bevolkt worden door mensen die hier niets te zoeken hebben”, reageert Vlaams Belang-fractieleider in de Kamer Barbara Pas.

Uit de nieuwste cijfers van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen(CGVS) blijkt dat in januari in totaal 2.785 asielaanvragen werden geregistreerd.Naar een verklaring voor deze gang van zaken hoeft niet ver gezocht te worden”, zegt Pas. “Deze regering blijft tot op de dag van vandaag immers manifest weigeren om te doen wat andere Europese landen wél al deden: effectieve en efficiënte maatregelen nemen om de instroom in te dammen.”

“DEZE REGERING BLIJFT TOT OP DE DAG VAN VANDAAG WEIGEREN OM TE DOEN WAT ANDERE EUROPESE LANDEN WÉL AL DEDEN: EFFECTIEVE EN EFFICIËNTE MAATREGELEN NEMEN OM DE INSTROOM IN TE DAMMEN.”

Volgens het Vlaams Belang dreigt 2023 een nieuw recordjaar te worden wat de instroom van asielzoekers betreft. “De kern van de zaak is dat deze regering blijft morrelen in de marge”, aldus de fractieleider. “De gevolgen van dit soort ‘beleid’ zijn af te lezen uit zowat alle relevante cijfers en statistieken. Alleen al uit het feit dat het budget voor de asielopvang werd opgetrokken tot de historische hoogte van meer dan 703 miljoen euro, bleek dat ook deze regering maar al te goed wist dat bij ongewijzigd beleid de instroom niet zou afnemen. Dat wordt vandaag ook bevestigd door de eerste asielstatistiek voor 2023.”

De partij blijft daarom pleiten voor een radicale ommezwaai in het federale én Europese asiel- en migratiebeleid. “Het zijn de hardwerkende Vlamingen die vandaag reeds geconfronteerd worden met een stijgende levensduurte, die morgen ook de stijgende immigratiefactuur zullen opgelepeld krijgen”, besluit Pas. “De Scandinavische landen die de instroom aanzienlijk hebben ingedamd tonen aan dat het anders kan. Maar we zullen ook eindelijk werk moeten maken van een betere bescherming van onze Europese buitengrenzen, onder meer met fysieke grensbarrières.”

Bron: Vlaams Belang