Transfers bagatelliseren: “vaste strategie Waalse socialisten”

“Het bagatelliseren van de transfers in België is al jarenlang de vaste strategie van de Waalse socialisten”, zegt federaal fractieleider Barbara Pas als reactie op staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine (PS), die de transfers van Vlaanderen naar Wallonië ‘een politieke fabel’ noemt.

Staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine(PS)noemt de transfers van Vlaanderen naar Wallonië‘een politieke fabel’ en vindt ze‘erg laag’ in vergelijking met andere Europese landen.“Het bagatelliseren van de transfers in België is al jarenlang de vaste strategie van de Waalse socialisten”, zegt federaal fractieleider Barbara Pas.“Als die transfers volgens Dermine zo‘verwaarloosbaar klein’ zijn, kan het toch geen probleem zijn om ze onmiddellijk af te schaffen? In werkelijkheid zijn de transfers de enige reden dat Wallonië nog niet onder curatele van de OESO en het IMF staat.”

In een interview met La Dernière Heure heeft staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine (PS) gezegd dat Vlaanderen en Wallonië sterker met elkaar verbonden zijn dan gedacht. Beide landsdelen zijn volgens hem immers elkaars grootste klanten. Dermine noemt de transfers van Vlaanderen naar Wallonië ‘een politieke fabel’. Hij beweert dat ze in vergelijking met andere Europese landen net ‘erg laag’ zijn. Zo zijn volgens hem de transfers tussen de deelstaten in Duitsland of tussen de gewesten in Frankrijk veel omvangrijker dan die tussen Wallonië en Vlaanderen. Dermine zegt dat er in de sociale zekerheid ook transfers zijn in de omgekeerde richting, bijvoorbeeld op vlak van de pensioenen. Sommige gebieden zoals de Vlaamse kust hebben volgens de Waalse socialist dan ook net veel baat bij de transfers omdat hier veel gepensioneerden wonen. 

“DE TRANSFERS ZIJN DE ENIGE REDEN DAT WALLONIË NOG NIET ONDER CURATELE VAN DE OESO EN HET IMF STAAT”

“Het bagatelliseren van de transfers in België is al jarenlang de vaste strategie van de Waalse socialisten”, zegt Pas. “Het weglachen van problemen is gewoon onverantwoord en desastreus voor de toekomstige generaties. Zeker wanneer het overheidsfinanciën betreft.”

Dermines argument dat er meer pensioenen uitbetaald worden aan de kust houdt bovendien geen steek. “Dat Vlamingen aan de kust gaan wonen, na jarenlang werken en bijdragen aan de pensioenen, is geen probleem”, aldus Pas. “Die provinciale transfer is niet relevant omdat de provincies nog amper bevoegdheden hebben en in tegenstelling tot het Waals en Brussels Gewest en de Franse Gemeenschap geen eigen sociaaleconomisch beleid kunnen voeren. Het probleem met de transfers is dat de Vlamingen zo moeten opdraaien voor de foute keuzes van Wallonië, gaande van het niet-activerend arbeidsmarktbeleid, het ondermaats onderwijs, het achterhaalde industrieel etatisme, de duurdere uitrol van de gezondheidszorg en de onverantwoorde financiële keuzes. Het Vlaams Belang wil dat niet meer financieren.”

Volgens het Vlaams Belang bewijst de Waalse houding net het tegendeel over de grootorde van de transfers. “Als die transfers volgens Dermine zo ‘verwaarloosbaar klein’ zijn, kan het toch geen probleem zijn om ze onmiddellijk af te schaffen?”, besluit Pas. “De transfers zijn echter de enige reden dat Wallonië nog niet onder curatele van de OESO en het IMF staat. Het is enkel daarom dat Waalse politici blijven vasthouden aan België omdat hen anders de financiële strop wacht.”

Bron: Vlaams Belang