Nederlandse rechter vindt België te gevaarlijk om asielzoekers naar terug te sturen

Een Nederlandse rechter weigert een asielzoeker terug te sturen naar België vanwege de mensonwaardige behandeling van asielzoekers in ons land. “Het asielbeleid van de federale Vivaldi-regering wordt alweer te kijk gezet.”

Een Nederlandse rechter weigert een asielzoeker terug te sturen naar België vanwege de mensonwaardige behandeling van asielzoekers in ons land.“Het asielbeleid van de federale Vivaldi-regering wordt alweer te kijk gezet”, zegt Vlaams Belang-fractieleider in de Kamer Barbara Pas.“De Moor houdt de eer beter aan zichzelf.”

Een Chinese asielzoeker vroeg vorig jaar asiel aan in Nederland, maar bleek dat eerder ook al in België gedaan te hebben. Volgens het Europese Dublin-protocol zijn asielzoekers verplicht asiel aan te vragen in het eerst land van de Europese Unie waar ze zijn binnengekomen. De Nederlandse overheid vroeg daarom aan de Belgische om hem terug te nemen. Dat verzoek werd ingewilligd, maar daar stak een rechter nu een stokje voor: een terugkeer naar België zou kunnen leiden tot een onmenselijke of vernederende behandeling in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

“DE ZOVEELSTE VERNEDERING VOOR HET ASIELBELEID VAN VIVALDI”

“Daarmee stelt de rechter dit land gelijk aan een ontwikkelingsland waar men onmenselijk behandeld dreigt te worden door de overheid”, reageert Pas. “De zoveelste vernedering voor het asielbeleid van Vivaldi. Door de enorme instroom aan asielzoekers duiken in dit land kraakpanden op waar honderden in mensonterende omstandigheden samenleven.”

Volgens het Vlaams Belang draagt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor (cd&v) een loodzware verantwoordelijkheid. “De Moor kan werkelijk niets meer realiseren”, besluit Pas. “Zonder haar medeweten worden asielzoekers naar hotels gebracht en een eensgezind standpunt over bijvoorbeeld de bescherming van onze Europese buitengrenzen vinden is binnen deze regering onmogelijk. De staatssecretaris houdt beter de eer aan zichzelf.”

Bron: Vlaams Belang