Onwettige pensioenextra’s in de Kamer: “onmiddellijk onderzoeken én terugvorderen”

Twee voormalige voorzitters en acht hoge ambtenaren van de Kamer van Volksvertegenwoordigers zouden jarenlang onwettige pensioenextra’s hebben gekregen. Het gaat om erg grote bedragen. Vlaams Belang-fractieleider in de Kamer Barbara Pas wil dat de onwettige vergoedingen onmiddellijk teruggevorderd worden en dat onderzocht wordt wie verantwoordelijk is voor de onwettige regeling.“Het is schandalig dat dit nu pas aan het licht komt”, zegt Pas.

Het zou gaan om twee verschillende regelingen die uitgewerkt werden eind jaren ’90 en begin jaren ’2000. Ze zouden op een informele manier blijven bestaan zijn. Kamervoorzitter Eliane Tillieux (PS) bracht het bestaan van de regelingen plots naar boven in het Bureau van de Kamer. “Een schandalige situatie”, zegt Pas. “Het gaat om erg grote bedragen die jarenlang illegaal in de zakken van een tiental personen zijn blijven vloeien.”

“DEZE BEDRAGEN MOETEN ONMIDDELLIJK TERUGGEVORDERD WORDEN, MEN MOET UITPLUIZEN HOE EN DOOR WIE DEZE REGELING TOT STAND IS GEKOMEN ÉN HOE ZE ZO LANG VERBORGEN KON BLIJVEN”

De vergoeding die twee Kamervoorzitters en acht gewezen ambtenaren-generaal hebben ontvangen bedragen het verschil tussen het maximumpensioen waarop ze recht hebben en het bedrag indien het niet begrensd zou zijn. Een plafonnering die werd vastgelegd in de zogenaamde wet-Wijninckx. De twee oud-Kamervoorzitters zouden Siegfried Bracke (N-VA) en Herman De Croo (Open Vld) zijn en een deel van de regeling zou zijn uitgewerkt onder het voorzitterschap van De Croo.

Pas eist dan ook opheldering. “Deze bedragen moeten onmiddellijk teruggevorderd worden, men moet uitpluizen hoe en door wie deze regeling tot stand is gekomen én hoe ze zo lang verborgen kon blijven”, zegt de fractieleider. “Deze zaak toont ook aan dat de ‘democratische vernieuwing’ van de Vivaldi-meerderheid niet meer dan een slogan is.”

Bron: Vlaams Belang