Aantal ‘nieuwe Belgen’ bereikt hoogste peil in twintig jaar

Met maar liefst47.561 nationaliteitsverwervingen in 2022 piekte het aantal vreemdelingen dat de Belgische nationaliteit verwierf tot een nieuw hoogtepunt.Om de nationaliteit te verwerven, zijn de vereisten inzake economische zelfredzaamheid nog altijd te laks en de inburgeringsvoorwaarden te vrijblijvend”, zegt federaal fractieleider Barbara Pas(Vlaams Belang).Een identiteitskaart moet méér zijn dan een voordeelkaart van de nv België waarop men zomaar aanspraak kan maken en die slechts gebruikt wordt wanneer ze voordelen oplevert.”

Uit de jaarcijfers voor 2022 blijkt dat vorig jaar 47.561 vreemdelingen het Belgische staatsburgerschap verwierven. Dat is ruim 20 procent hoger dan in 2021, toen werd afgeklokt op zowat 39.000 ‘nieuwe Belgen’. In zo’n driekwart van de gevallen gaat het daarbij om onderdanen uit niet-EU-landen. Marokkanen leverden vorig jaar het grootste aandeel (4.756) in alle ‘Belg-wordingen’. Opvallend is ook het aantal Syriërs dat de Belgische nationaliteit verwierf, met name 3.521. Daarmee staat dat land op het punt Marokko als voornaamste land van herkomst voor ‘nieuwe Belgen’ te verdringen. “Duidelijk het gevolg van de massale asielimmigratie van de afgelopen jaren”, reageert Pas. “Hoe men het ook draait of keert: de ‘Belgenfabriek’ draait op volle toeren. De verklaring daarvoor ligt voor de hand.” 

“Om de nationaliteit te verwerven, zijn de vereisten inzake economische zelfredzaamheid nog altijd te laks en de inburgeringsvoorwaarden te vrijblijvend”, vervolgt de fractieleider. “Zo mogelijk nog frappanter is de vaststelling dat met 47.561 het aantal zogezegd ‘nieuwe Belgen’ zelfs hoger ligt dan in 2002 (46.423). Toen werden door de zogenaamde ‘Snel Belg’-wet massaal vreemdelingen tot ‘Belg’ gebombardeerd.”

“DE BERUCHTE ‘SNEL BELG’-WET WERD TIEN JAAR GELEDEN HOOGUIT VERVANGEN DOOR EEN ‘SOEPEL BELG’-WET”

Het Vlaams Belang is van oordeel dat het staatsburgerschap pas mag toegekend worden wanneer men hier minstens tien jaar legaal en ononderbroken verblijft, zich niet heeft bezondigd aan criminele feiten, een loyaliteitsverklaring aflegt, economisch actief bijdraagt aan onze samenleving en slaagt in een burgerschapsproef die onder meer de kennis van de streektaal toetst.

“Een identiteitskaart moet méér zijn dan een voordeelkaart van de nv België waarop men zomaar aanspraak kan maken en die slechts gebruikt wordt wanneer ze voordelen oplevert”, besluit Pas. “Kortom: het staatsburgerschap is iets dat moet verdiend worden. Dit land wordt al jarenlang geconfronteerd met massale immigratie, terwijl de beruchte ‘Snel Belg’-wet tien jaar geleden hooguit werd vervangen door een ‘Soepel Belg’-wet.”

Bron: Vlaams Belang