Kamer wil onwettige pensioenextra’s niet terugvorderen

Het Bureau van de Kamer moet beslissen of het de onwettige pensioenextra’s die onder meer oud-Kamervoorzitter Siegfried Bracke(N-VA) ontving, terug wil vorderen of niet. De Kamerdiensten stellen echter dat een juridische procedure te duur en de uitkomst te onzeker zou zijn.“Schandalig dat men geen poging zou doen om onwettig ontvangen belastinggeld terug te vorderen”, reageert Vlaams Belang fractieleider Barbara Pas.“Wat ons betreft moet elke onrechtmatig verkregen cent teruggevorderd worden.” Het Vlaams Belang pleit bovendien voor het instellen van een strafrechtelijke procedure. 

De Kamer moet normaal gezien vandaag beslissen of het de onwettige pensioenregeling opheft of intrekt. Een opheffing geldt enkel voor de toekomst, maar een intrekking werkt met terugwerkende kracht. Bij een intrekking kan de Kamer de volledige gelden terugvorderen. De Kamerdiensten stellen echter voor om het bij een opheffing te houden.

“WAT ONS BETREFT MOET ELKE ONRECHTMATIG VERKREGEN CENT TERUGGEVORDERD WORDEN”

“Schandalig dat men geen poging zou doen om onwettig ontvangen belastinggelden terug te vorderen”, zegt Pas. “Dit gaat in tegen elk rechtvaardigheidsgevoel en zendt het signaal dat frauderen onbestraft blijft.” Het Vlaams Belang pleit dan ook onomwonden voor een intrekking van de regeling. “Uit de twee juridische adviezen die werden ingewonnen blijkt duidelijk dat een intrekking zeker te overwegen valt”, vervolgt de fractieleider. “Wat ons betreft moet elke onrechtmatig verkregen cent teruggevorderd worden.”

Pas vraagt ook dat de Kamer een strafrechtelijke procedure in gang zet. “De Kamer moet zich burgerlijke partij stellen en klacht indienen bij het parket”, klinkt het. “We mogen geen schrik hebben van procedures.”

Bron: “Vlaams Belang”