Geen cijfers over belangrijkste immigratiekanaal

Het feit dat inzake immigratie de focus voornamelijk op de asielkwestie ligt, mag niet doen vergeten dat ook de reguliere immigratie naar dit land op een hoog niveau aanhoudt en de afgelopen jaren verder is toegenomen.“Om een idee te krijgen van de concrete omvang en de impact van de immigratiestromen is statistisch materiaal uiteraard onontbeerlijk”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas.“Maar zelfs dat is in dit land geen evidentie, zo bleek vandaag nog maar eens in de commissie Binnenlandse Zaken.“

Op een herhaalde vraag van Pas naar het aantal personen dat de afgelopen twee jaar via gezinshereniging het land is binnengekomen, moest staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v) vandaag het antwoord schuldig blijven.

“Een vreemde gang van zaken is dat, zeker als zo’n antwoord, of beter gezegd: geen antwoord, komt van een regering die zich graag op ‘transparant beleid’ laat voorstaan”, aldus Pas. In dat kader werd overigens ook al meermaals aangekondigd dat werk zou gemaakt worden van de publicatie van alle beschikbare recente cijfers over migratie op een toegankelijke website (‘migratie.be’). Vandaag is evenwel gebleken dat  het kabinet-de Moor gewoon niet lijkt te beschikken over essentiële recente cijfers.

“DIT ZEGT BIJZONDER VEEL OVER DE DESOLATE TOESTAND VAN HET BELGISCHE IMMIGRATIEBELEID”

Meer nog dan de asielinstroom, vormt de zogenaamde gezinshereniging het grootste immigratiekanaal naar dit land. Van 2014 tot 2019 vestigden zich op die manier jaarlijks meer dan 50.000 mensen in dit land. Dat zijn er voor alle duidelijkheid meer dan een stad zoals Dendermonde inwoners telt. “Al verschillende jaren (het coronajaar 2020 uiteraard uitgezonderd) bevindt het aantal verblijfsvergunningen dat werd afgeleverd wegens familiale redenen zich bovendien in stijgende lijn”, vervolgt Pas. “Het belang en de impact van het systeem van de gezinshereniging kan dan ook maar moeilijk overschat worden.”

“Het feit dat de bevoegde staatssecretaris niet eens weet hoeveel personen er de afgelopen twee jaar via dit belangrijke immigratiekanaal naar dit land kwamen, zegt bijzonder veel over de desolate toestand waarin het Belgische immigratiebeleid zich bevindt”, besluit Pas.

Bron: “Vlaams Belang