“Herbekijk het statuut van parlementairen en bespaar fundamenteel op het politieke systeem”

In een debat in De Zevende Dag over de pensioenen voor parlementairen benadrukte fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas het Vlaams Belang-standpunt dat de graaicultuur moet stoppen.“Het statuut van parlementslid moet voor ons in zijn volledigheid herbekeken worden”, aldus Pas.“Maar daar mag het niet ophouden. Er kan drastisch bespaard worden op het politieke systeem”. Ze verwees daarbij onder meer naar het aantal politici, de Senaat en de partijfinanciering.

Voor het Vlaams Belang is het zeker een optie dat politici voortaan minder zullen verdienen. Maar Pas bracht daarbij in het debat enkele essentiële elementen aan. “Er zijn, zeer terecht, al een aantal zaken aangepakt, zoals de uittredingsvergoedingen van parlementairen”, stelde Pas. “Maar in de Kamer staan de Franstaligen voortdurend op de rem.” Het Kamerlid verwees daarbij naar het feit dat ze in het Bureau van de Kamer nu al een jaar lang poogt er een ziekteregeling door te krijgen, zoals gebeurde in het Vlaams Parlement naar aanleiding van het geprofiteer van Sihame El Kaouakibi, maar telkens weer op een Franstalig njet botst.

“IEDER VOORSTEL OM ECHT OP HET POLITIEKE SYSTEEM TE BESPAREN WERD DOOR DE PVDA WEGGESTEMD”

Pas vindt dat het statuut van parlementsleden moet herbekeken worden, maar dat dit absoluut geen eindpunt is. “Als je echt drastisch wil besparen op het politiek systeem, moet je de partijfinanciering aanpakken. Hetgeen de Vivaldi-partijen nu op de lange baan schuiven”, luidde het. “Minder politici, minder parlementen en eindelijk eens de Senaat afschaffen. Allemaal zaken die wij reeds op tafel legden en die onder meer door de PVDA werden weggestemd.”

De fractievoorzitter stelde ook dat ze zich de voorbije dagen enorm gestoord heeft aan de berichtgeving over de kwestie van de pensioenen van de parlementairen. De PVDA’ers wierpen zich totaal misplaatst op als de witte raven, als de beschermers van de moraal, en werden hierin zonder enige bedenking gevolgd door audiovisuele en geschreven pers. Terwijl het net de druk van het Vlaams Belang was, in 2013 en dus lang voordat er sprake was van de PVDA in de Kamer, die ervoor zorgde dat er een optrekking van de pensioenleeftijd van de parlementairen kwam.

Bron: “Vlaams Belang