Van Quickenborne heeft geen probleem met subsidiefraude

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne(Open Vld) wil geen enkel initiatief nemen om een aan het licht gekomen ongrondwettelijke inmenging van de Franse Gemeenschap in Vlaanderen tegen te gaan. Dat zei hij gisteren na een vraag van Vlaams Belang-fractieleider in de Kamer Barbara Pas.“Als het niet is om de oppositie te muilkorven is er doorgaans weinig beweging in deze minister te krijgen”, stelt Pas.“Maar ondertussen is het in dit land dus al zo ver gekomen dat een Justitieminister niet eens reageert op schendingen van de Grondwet.”

De Franstalige publieke omroep RTBF berichtte op 10 mei over de vzw PointCulture en over een in Parijs gevestigde organisatie van de Franse Gemeenschap, ‘Assemblée parlementaire de la Francophonie’ genaamd, die jaarlijks zo’n 800.000 euro subsidies vangen en die vervolgens naar Franstalige organisaties in Vlaanderen doorsluizen. “Via een omweg subsidieert de Franse Gemeenschap 29 instellingen in Vlaanderen, meestal vzw’s”, aldus Pas. “Zonder enige transparantie. En wat PointCulture betreft, zouden de ermee gemoeide bedragen zelfs niet in de administratieve documenten van die organisatie worden vermeld. Dat ruikt naar een strafbaar feit, met name subsidiefraude.”

“FRANSTALIGEN HEBBEN LAK AAN DE GEEST EN DE LETTER VAN DE GRONDWET”

De Franse Gemeenschap werd eerder al door het Grondwettelijk Hof teruggefloten over subsidies aan dergelijke organisaties. “Het is duidelijk dat de Franstaligen geen boodschap hebben aan de geest en de letter van de Grondwet, die respect vraagt voor de onderlinge afspraken en de territoriale afbakening van een aantal bevoegdheden”, vervolgt Pas. “Ik vroeg de minister dan ook om gebruik te maken van zijn positief injunctierecht. Dat is het recht van een minister van Justitie om aan een procureur de opdracht te geven om bepaalde individuele dossiers te onderzoeken of te vervolgen.”

Van Quickenborne stelde zelfs niet te willen overwegen om gebruik te maken van zijn positief injunctierecht. “En dit zonder enige motivatie”, merkt Pas tot slot op. “We zijn van deze minister al een en ander gewoon, maar dit slaat alles. Als er zich manifest strijdigheden met de Grondwet voordoen, is het de taak van een Justitieminister om daarover te waken. Helaas niet voor Van Quickenborne. Die staart als een konijn naar een lichtbak en laat alles gebeuren. Ook subisidiefraude.”

Bron: “Vlaams Belang
Foto: “V-Nieuws