Vreemdelingen blijven oververtegenwoordigd in criminaliteitsstatistiek

Liefst 28 procent van de veroordelingen voor criminele feiten, komt op het conto van personen die niet over de Belgische nationaliteit beschikken.“Deze criminelen moeten zoveel mogelijk hun straf uitzitten in het land van herkomst”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas(Vlaams Belang), die de cijfersopvroeg bij minister van Justitie Vincent Van Quickenborne(Open Vld).

Van de 159.933 personen die in 2020 (recentere cijfers zijn niet voorhanden) veroordeeld werden, beschikten er welgeteld 45.389 niet over de Belgische nationaliteit; goed voor 28 procent van het aantal veroordeelden. “Dat maakt dat vreemdelingen fors oververtegenwoordigd zijn: terwijl ze ‘slechts’ 13 procent van de bevolking uitmaken, ligt hun aandeel in de criminaliteitsstatistiek meer dan dubbel zo hoog”, aldus Pas, die daar voor de volledigheid aan toevoegt dat vreemdelingen met de dubbele nationaliteit niet in dit cijfer inbegrepen zijn, net zomin als de Belgen van allochtone origine. “In tegenstelling tot een land zoals Nederland blijft de registratie van gegevens over de herkomst in dit land immers taboe.”

“MET 43 PROCENT ZIJN VREEMDELINGEN OOK FORS OVERVERTEGENWOORDIGD IN DE GEVANGENISPOPULATIE”

De ‘top vijf’ van veroordeelden uit niet-EU-landen wordt gevormd door Marokko (3.034 veroordelingen), Turkije (1.356), Congo (1.187), Algerije (935) en Albanië (473), op de voet gevolgd door Afghanistan (462).

Deze cijfers staan niet op zichzelf. Enkele weken geleden bleek namelijk ook al dat vreemdelingen (met 43 procent) fors oververtegenwoordigd zijn in de gevangenispopulatie.

Naar aanleiding van de nieuwe cijfers herhaalt het Vlaams Belang zijn pleidooi om veroordeelde criminele vreemdelingen zoveel mogelijk hun straf te laten uitzitten in hun landen van herkomst. “Dat zou niet alleen een oplossing bieden voor het aanslepende probleem van de overbevolking in onze gevangenissen, maar ook een fikse besparing opleveren”, besluit Pas. In de wetenschap dat de kostprijs van het gevangeniswezen dit jaar wordt begroot op 738.201.000 euro, kosten vreemde gevangenen de belastingbetaler gemiddeld immers meer dan 300.000.000 euro (317.4726.430 euro om precies te zijn). “Het uitzicht een gevangenisstraf te moeten uitzitten in het thuisland zou bovendien een niet te onderschatten ontradend effect hebben op potentiële buitenlandse criminelen.”

Bron: “Vlaams Belang