Overheden houden onterecht informatie achter voor burgers

De federale, Vlaamse en lokale overheden houden maar al te vaak onterecht informatie geheim voor burgers.De overheid houdt publieke informatie achter en dat is onaanvaardbaar”, zegt Vlaams Belang-fractievoorzitter Barbara Pas.“Bestuurders misbruiken ook regelmatig het argument van de privacy.” Het Vlaams Belang pleit voor een efficiëntere, afgeslankte overheid en wil volop investeren in digitalisering.

Op federaal niveau bestaat er een ‘Commissie voor de Toegang tot en het Hergebruik van Bestuursdocumenten’ die adviezen geeft wanneer burgers klacht indienen. De instantie stelt de overheden in 80 procent van de dossiers in het ongelijk. In 90 procent van de gevallen geven federale ministers te weinig inzage in dossiers. Maar ook op Vlaams en lokaal niveau krijgen burgers zelden de informatie waar ze recht op hebben.

“DE OVERDAAD AAN MANDATARISSEN EN AMBTENAREN LEIDT NIET TOT MEER TRANSPARANTIE”

Artikel 32 van de Grondwet beschermt de openbaarheid van bestuur, en verplicht de bestuurders om documenten of informatie aan het publiek beschikbaar te stellen. “Aan bestuurders hebben we in dit land hoegenaamd geen gebrek”, merkt Pas op. “We hebben zomaar eventjes acht parlementen en zeven regeringen. Samen zijn die goed voor ruim vijftig ministers en staatssecretarissen, 473 parlementsleden en een bijzonder log overheidsapparaat”. “Het Vlaams Belang kan enkel vaststellen dat deze overdaad aan mandatarissen en ambtenaren niet gepaard gaat met transparantie of een behoorlijk bestuur. “Ons inefficiënt bestuursapparaat kenmerkt zich niet door openheid maar door regelneverij en bemoeizucht. En dat alles kost ons ook nog handenvol geld.”

Voor het Vlaams Belang moeten de overheden op een overzichtelijke en een veel efficiëntere wijze hun diensten verlenen. “En daarvoor is het nodig dat de overheden ontvet worden. Het huidige bestuurlijke apparaat moet worden herleiden tot slechts twee niveaus: een Vlaamse overheid en een plaatselijke overheid”, besluit Pas. “Daarnaast mag de privacywetgeving niet langer als een excuus dienen om aan meldingsplicht te ontsnappen. En tot slot moet nog meer ingezet worden op digitale dienstverlening, wat voor besturen grote perspectieven biedt voor efficiëntere dienstverlening.”

Bron: “Vlaams Belang