Gelekte mails bpost tonen nogmaals noodzaak afschaffen krantencontract aan

De voormalige CEO van bpost Dirk Tirez was minstens sinds januari 2022 op de hoogte van de illegale afspraken rond het krantencontract. Ook andere medewerkers waren op de hoogte. Dat blijkt uit mailverkeer dat de VRT kon inkijken.“Onvoorstelbaar dat de federale regering nog steeds geen concreet plan op tafel heeft gelegd om de krantensubsidies volledig af te schaffen”, reageert Vlaams Belang-fractieleider in de Kamer Barbara Pas.“Hoeveel bewijs moet er nog boven water komen dat die hele regeling door en door rot is?” Pas zal de regering daarover nogmaals ondervragen en dringt aan op een snelle afschaffing van de krantensubsidies.

Bpost krijgt al jaren miljoenensubsidies voor het rondbrengen van kranten en tijdschriften in heel het land. Eind vorig jaar kwam boven water dat bpost om dat contract binnen te halen een illegale deal had gesloten met een concurrent en enkele krantenuitgevers. Het Vlaams Belang klaagt de subsidie al langer aan en eist dat ze volledig wordt afgeschaft en dat bpost de onterecht verkregen bedragen volledig terugbetaalt.

“HET WORDT TIJD DAT ER EINDELIJK KOMAF WORDT GEMAAKT MET DEZE ONNODIGE EN ONRECHTVAARDIGE SUBSIDIE VOOR DE TRADITIONELE MEDIA”

De heisa zorgde er vorig jaar al voor dat Tirez most opstappen als CEO bij bpost. Uit het mailverkeer blijkt nu ook zwart-op-wit dat de CEO op de hoogte was. “We zijn tevreden dat de waarheid zo duidelijk aan het licht komt”, reageert Pas. “Maar we moeten ons ook afvragen wat er aan de bron ligt van het gesjoemel. Het bestaan van de krantensubsidie op zich is hoogst problematisch.”

“Het wordt tijd dat er eindelijk komaf wordt gemaakt met deze onnodige en onrechtvaardige subsidie voor de traditionele media”, vervolgt Pas. “In het licht van de gebeurtenissen van de afgelopen maanden is het onvoorstelbaar dat de regering tot op vandaag nog steeds geen plan op tafel heeft gelegd om die subsidie af te schaffen.” De fractieleider kondigt aan minister van Economie Dermagne te ondervragen over de kwestie en aan te zullen dringen op een snelle afschaffing van het systeem.