Vlaams Belang kritisch voor migratiedeal met Tunesië

Het Vlaams Belang is kritisch voorde migratiedeal met Tunesië.“Europa moest dringend een akkoord sluiten met dit belangrijke transitland voor de illegale migratie naar ons continent”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas.Maar we betwijfelen ten zeerste of de deal het gewenste effect zal hebben.We hebben geen zicht hebben op de praktische uitvoering. Wie het businessmodel van de mensensmokkelaars definitief wil breken, kan niet anders dan kiezen voor een Europese variant van het Australisch model.

In de eerste jaarhelft van 2023 kwamen al 75.000 illegale migranten via de centrale Middellandse Zeeroute naar Italië. In 2022 waren er dat in dezelfde periode ongeveer 32.000. “Europa moet met landen als Tunesië sowieso duidelijke afspraken maken die de illegale oversteek naar Europa daadwerkelijk tegengaan”, aldus Pas, “We gaan er dan ook grondig op toezien hoe en in welke mate deze overeenkomst in de praktijk zal worden uitgevoerd.”

“WE MOETEN VOLUIT KIEZEN VOOR EEN EUROPESE VARIANT VAN HET AUSTRALISCHE MODEL”

 Europa mag zich volgens het Vlaams Belang niet beperken tot het verstrekken van voordelen, maar moet daarnaast eindelijk ook meer druk uitoefenen op landen die weigeren mee te werken aan het tegengaan van de illegale immigratie. “Tot op heden zijn er aan de niet-naleving van internationale verplichtingen en aangegane engagementen weinig of geen sancties verbonden”, vervolgt Pas.  “Ontwikkelingshulp, investeringen van bedrijven, handelsvoordelen en samenwerkingsverbanden moeten gekoppeld worden aan de bereidheid van derde landen om de illegale migratie naar Europa tegen te gaan en uitgewezen onderdanen terug te nemen. Europa moet eindelijk van zijn economische macht gebruik durven maken om onwillige derde landen tot meer medewerking te bewegen.” Landen die goed meewerken, kunnen volgens het Kamerlid daarvoor beloond worden, maar landen die niet of onvoldoende meewerken, of zelfs ronduit tegenwerken, moeten rekening houden met sancties, waaronder het einde van voordelige exporttarieven, ontwikkelingssamenwerking en belastingvrije geldoverdrachten vanuit de diaspora naar het herkomstland.

“Wie een duurzame oplossing voor de massale illegale immigratie naar Europa wil, en de daarmee verbonden menselijke drama’s op de Middellandse Zee wil stoppen, en het businessmodel van de mensensmokkelaars definitief wil breken, kan niet anders dan kiezen voor een verbeterde, Europese variant van het Australische model”, besluit Pas. “Wie illegaal Europa probeert binnen te komen, verliest hier het recht op een asielprocedure en moet worden overgebracht naar een veilig derde land waar men asielopvang kan bieden of een terugkeer naar het land van herkomst voorbereidt.” Het Kamerlid merkt daarbij op dat, in tegenstelling tot het gangbare EU-model, dit concept zijn werkbaarheid heeft bewezen: sinds dat beleid in Australië van kracht werd, werd in een mum van tijd de illegale immigratie een halt toegeroepen, werd het businessmodel van de mensensmokkelmaffia gekraakt en het aantal verdrinkingsdoden tot nul herleid.

Bron: “Vlaams Belang