Vivaldi wil geen openbaarheid van bestuur

Volgens het Vlaams Belang staat nu al vast dat de nieuwe wet op de openbaarheid van bestuur, die morgen gestemd wordt, een maat voor niets zal zijn.“Er wordt geen macht gegeven aan de beroepscommissie waar je terecht kan wanneer overheidsdocumenten niet worden vrijgegeven, waardoor van een vlotte toegang nog steeds geen sprake is”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas.We nemen het zeker niet dat de regering hierover botweg liegt.”

De vigerende wet op Openbaarheid van Bestuur dateert uit 1994 en voldoet al lang niet meer. De Europese anti-corruptiewaakhond Greco waarschuwde België al meermaals voor het gebrek aan transparantie van het bestuur. “Bij haar aantreden in 2020 beloofde eerste minister Alexander De Croo (Open Vld) hier eindelijk een einde aan te maken”, aldus Pas. “Maar net zoals bij alle andere beloftes gebeurde er niets. Integendeel, het werd nog erger. Zo zorgde minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) er bijvoorbeeld voor dat intern mail- en sms-verkeer tussen ministers, kabinetten en ambtenaren strikt geheim kon blijven.”

“DE MINISTERS VAN VIVALDI HEBBEN ALLE REDEN OM DOCUMENTEN GEHEIM TE HOUDEN”

Sinds een jaar werkt de Vivaldi-regering aan een wetsontwerp, maar uitspraken van het beroepsorgaan zullen nog steeds niet bindend zijn. “De regering wil te allen prijze documenten van ministers en administraties geheim kunnen houden, en rekent erop dat burgers van de kosten en de moeite om tegen de overheid te procederen af zullen zien”, vervolgt Pas. “En wellicht hebben de ministers van Vivaldi daar ook alle reden toe.” Het Kamerlid verwijst naar minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit), die tot vandaag bewust geen inkijk wil geven in de totstandkoming van de grondrechtenschendende en vrijheidsberovende coronamaatregelen, waarvan vele totaal nutteloos bleken.

In een recent EU-rapport staat te lezen dat er ‘verschillende initiatieven’ lopen om het beroepsorgaan meer macht te geven. “Er bestaat echter geen enkel initiatief, het is puur fake news waarmee Vivaldi Europa om de tuin tracht te leiden en waartegen de Vlaamse Vereniging van Journalisten ondertussen al formeel protesteerde”, merkt Pas tot slot op. “Vandenbroucke verkondigt nu aan al wie het wil horen dat er binnen Vivaldi al sinds vorig jaar unanimiteit bestaat om de beroepscommissie zeker geen extra macht te geven. Daarmee wordt alleszins duidelijk aangetoond dat Vivaldi geen enkele transparantie voor de burger wil.”

Bron: “Vlaams Belang