Vlaams Belang stelt vestigingsstop van vreemdelingen voor

Vandaag stemt de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers over een wetsvoorstel van het Vlaams Belang om steden en gemeenten de bevoegdheid te geven over te gaan tot een vestigingsstop van bepaalde vreemdelingen van buiten de Europese Unie.“Bedoeling is de integratie te bevorderen en segregatie tegen te gaan”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas.“Het gaat om een tijdelijke maatregel, die gemotiveerd moet worden.”

Heel wat steden en gemeenten kennen een grote inwijking en vestiging van allochtonen. In bepaalde gemeenten staan culturele, sociale en economische hinderpalen de integratie van vreemdelingen in de weg. “Zo is de concentratie van vreemdelingen op bepaalde plaatsen zo hoog dat de integratie van nieuwe vreemdelingen een onmogelijke opgave wordt”, aldus Pas. “Al te vaak wordt de autochtone bevolking dan verdrongen en vertrekken ze naar andere oorden.”

“VAN 1952 TOT 1980 EN VAN 1984 TOT 2003 HEEFT DEZE MAATREGEL AL BESTAAN”

Met het voorstel dat we op tafel leggen, kunnen gemeenten een vestigingsstop instellen voor het grondgebied van een ganse stad of gemeente, of voor bepaalde delen ervan. Het besluit geldt voor een termijn van één jaar en kan jaarlijks verlengd worden. “Dit betekent uiteraard niet dat vreemdelingen die gemeente niet meer zullen mogen betreden”, gaat Pas verder. “Nieuwe vreemdelingen zullen zich er gewoon niet meer kunnen vestigen zodat de integratie bevorderd wordt.”

Het Vlaams Belang verwacht vandaag in de Kamer weinig steun voor het voorstel. Bij de bespreking in commissie werd al duidelijk dat geen enkele partij achter het idee staat. “Ronduit hallucinant was wel de reactie van Groen, waarbij zowaar over ‘het einde van de democratische rechtsstaat’ gejammerd werd”, merkt Pas tot slot op. “Dan is Denemarken dus geen democratie, want daar zal tegen 2030 maximaal 30 procent van de bevolking nog een niet-Westerse achtergrond mogen hebben in nieuwe verkavelingen. En Zweden ook niet, want daar kondigde de socialistische minister van Migratie Anders Ygeman aan het aantal mensen van allochtone afkomst te zullen beperken in probleemwijken. En dan was België van 1952 tot 1980 en van 1984 tot 2003 ook geen democratie. Want hier heeft die regeling ook bestaan, tot Verhofstadt het afvoerde wegens het nefaste spreidingsplan van asielzoekers.”

Bron: “Vlaams Belang