De Moor weigert te antwoorden op parlementaire vragen van Barbara Pas

Deze ochtend vond in de commissie Binnenlandse Zaken de eerste gedachtewisseling met de staatssecretaris voor asiel en migratie over de aiselcrisis plaats.“Helaas lijkt de staatssecretaris voor asiel en migratie weinig belang te hechten aan de parlementaire democratie, aangezien Nicole de Moor weigerde te antwoorden op veel van mijn vragen”, stelt Kamerlid en fractievoorzitter Barbara Pas(Vlaams Belang) vast.

Zo kwam er onder meer geen antwoord op de vraag in welke hotels de 80 asielzoekers uit het tentenkamp aan het Flageyplein verblijven, wie deze kost draagt, of er nog andere tentenkampen zijn waar asielzoekers zich hebben gevestigd en wat de federale kostprijs is van de opvang van asielzoekers door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

“ALS ZE CONSEQUENT ZIJN, VERLATEN DE GROENEN DE REGERING”

Tijdens de gedachtewisseling hadden ook de andere partij mogelijkheid om zich uit te spreken over de huidige asielcrisis. “Regeringspartijen Groen-Ecolo, Vooruit en PS veroordeelden het beleid van de huidige staatssecretaris, maar hebben vervolgens niet het lef om het vertrouwen in de regering op te zeggen. De MR blonk uit in afwezigheid en stelde zelfs geen enkele vraag”, stelt Pas vast. De fractie Groen-Ecolo stelde tijdens de commissie, bij monde van Kamerlid Eva Platteau, dat de uitspraken de staatssecretaris ‘schadelijk zijn voor het vertrouwen in de regering’. “Mochten de groenen een beetje consequent zijn, hielden ze de eer aan zichzelf en verlieten ze de regering”, zegt Barbara Pas.

“Hoe men het ook draait of keert, zolang er geen ommekeer in het asiel- en immigratiebeleid komt, zal de instroom onverminderd aanhouden”, besluit Pas. “Dan zullen nog eens honderden extra personeelsleden voor de immigratiediensten, duizenden extra opvangplaatsen en miljoenen extra euro’s voor het asielbudget niet volstaan.”

Bron: “Vlaams Belang