Vivaldi sluit ogen voor Franstalige inmenging in Vlaanderen

In de Kamercommissie Binnenlandse Zaken voelde Vlaams Belang-fractievoorzitter Barbara Pas eerste minister Alexander De Croo(Open Vld) aan de tand over de illegale financiering van verenigingen in Vlaanderen door de Franse Gemeenschap.“Het gaat om een manifeste schending van de Grondwet”, aldus Pas.“En er is duidelijk gebleken dat Vivaldi al even manifest weigert om in te grijpen.”

In mei bracht de Franstalige publieke omroep RTBF aan het licht dat de in Parijs gevestigde organisatie ‘Assemblée parlementaire de la Francophonie’ van de Franse Gemeenschap jaarlijks bijna 800.000 euro krijgt om die dan naar Franstalige organisaties in Vlaanderen door te sluizen. “Concreet gaat om 29 verenigingen in Vlaanderen”, aldus Pas. “De Franstaligen kunnen zich blijkbaar niet neerleggen bij de geest en de letter van de Grondwet, en tonen geen enkel respect voor de territoriale afbakening van een aantal bevoegdheden.”

“HET OVERLEGCOMITÉ BEGINT OP VIVALDI TE LIJKEN”

De Vlaamse regering liet over de kwestie haar ongenoegen reeds blijken en ondertussen kwam het dossier terecht bij het door de eerste minister voorgezeten Overlegcomité. “In dit orgaan, dat tot taak heeft bevoegdheidsconflicten te voorkomen en belangenconflicten te regelen, zetelen vertegenwoordigers van de verschillende regeringen in dit land”, gaat Pas verder. “Ik heb eerder al, zonder enig resultaat, voormalig minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) erover ondervraagd, en wenste van De Croo nu te vernemen hoe het Overlegcomité had geoordeeld.”

“Helaas kreeg ik het antwoord dat ik had verwacht”, merkt Pas tot slot op. “Hij kon enkel meegeven dat er binnen het Overlegcomité geen consensus over de zaak kon worden gevonden. Het Overlegcomité lijkt dus sterk op zijn Vivaldiregering. De lethargie die Vivaldi tentoonspreidt wanneer het gaat over het voortduren van een ongrondwettige Franstalige inmenging in Vlaanderen is onaanvaardbaar. Ik zal de nieuwe minister van Justitie Paul Van Tigchelt (Open Vld) alvast aansporen minder passief te blijven dan zijn voorganger, en het parket in te schakelen om hier een onderzoek naar te voeren.”

Bron: “Vlaams Belang