Wetsontwerp de Moor staat efficiënt terugkeerbeleid in de weg

Ruim acht maanden nadat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor(cd&v) het wetsontwerp‘aanklampend terugkeerbeleid’ aankondigde, kon fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas(Vlaams Belang) het document fileren in de commissie Asiel en Migratie.“In het beste geval bevat het enkele zandzakjes tegen de asielzondvloed”, zei Pas.“Maar dat weegt niet op tegen de bijkomende bressen die door dit wetsontwerp in de dijk zullen worden geslagen. Zoals bijvoorbeeld met het verbod op het onderbrengen van gezinnen in gesloten terugkeercentra.”

Bij haar aantreden was ‘nooit meer asielchaos’ een duidelijke belofte van de federale regering. “Het bleek weerom een loze Vivaldi-belofte, want ondertussen is de asielchaos compleet”, aldus Pas “We zitten opgescheept met het hoogste aantal asielzoekers, het hoogste aantal opvangplaatsen en het duurste prijskaartje voor asielopvang ooit. De achilleshiel van een performant asiel- en migratiebeleid is een goed terugkeerbeleid en dat is in dit land zonder meer desastreus. Meer terugkeer was trouwens ook één van de niet-ingeloste beloftes van Vivaldi.”

“HET WETSONTWERP ZAL ZELFS VOOR EEN AANZUIGEFFECT ZORGEN”

“Er worden hier en daar wat artikels aangepast aan de geldende EU-regelgeving, wat preventieve maatregelen genomen en een medewerkingsplicht in de wet ingeschreven, en in het allerbeste geval worden er maatregelen genomen om de Dublinoverdrachten te verbeteren, maar dat is het dan ook zo ongeveer”, ging Pas verder. Het zogenaamd aanklampend terugkeerbeleid focust andermaal op vrijwillige terugkeer, maar feit blijft dat de meesten pas vrijwillig zullen terugkeren als ze riskeren anders gedwongen te worden uitgezet. Het versterken van de gedwongen terugkeer is in dit wetsontwerp echter amper aanwezig. “Daarmee alleen zal de Moor zeker niet zorgen voor de door haar beloofde kentering in het falend terugkeerbeleid, en dat beseft ze zelf ook.” Het Kamerlid wees de staatssecretaris erop dat ze niet enkel nalaat om voor die kentering zorgen, maar dat ze met haar wetsontwerp zelfs hinderpalen creëert die een effectief en efficiënt terugkeerbeleid in de weg staan.

“Na de weerzinwekkende aanslag in Brussel was iedereen het plots roerend eens dat het terugkeerbeleid dwingender moet, maar in het wetsontwerp dat vandaag in commissie voorlag, is daar helaas niets van te merken. De aanslag is alweer vergeten”, merkte Pas ook op. “Geen woord over de voor een efficiënt terugkeerbeleid noodzakelijke woonstbetredingen, geen enkele aanzet tot een actief opsporingsbeleid naar illegaal verblijf, geen maximale invulling van de bestaande EU-regelgeving zoals bijvoorbeeld over de termijn voor opsluiting in de gesloten terugkeercentra. En ga zo maar door. Maar wat er wel in staat, zal juist voor een extra aanzuigeffect zorgen: de wettelijke verankering van het verbod om gezinnen met minderjarige kinderen onder te brengen in gesloten terugkeercentrum.”

Bron: “Vlaams Belang