Ook dit jaar vlot over de kaap van 30.000 asielaanvragen

De instroom van asielzoekers blijft op hoog niveau aanhouden. In oktober werden er welgeteld 3.740 aanvragen geregistreerd. Dat zijn er bijna 500 meer dan de maand voordien. In totaal dienden in de eerste tien maanden van dit jaar al zowat 29.000 personen een asielaanvraag in.“Als het maandelijks gemiddelde van zo’n 2.900 aanvragen aanhoudt, klokken we eind dit jaar ergens rond de 35.000 asielzoekers af”, zegt Vlaams Belang Kamerfractieleider Barbara Pas.“Het is onvoorstelbaar dat de alarmbellen nog steeds niet afgaan bij Vivaldi.”

Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) publiceerde nieuwe asielcijfers voor oktober. Daaruit blijkt dat het aantal asielaanvragen erg hoog blijft. In totaal staat de teller voor de eerste tien maanden van dit jaar nu al op 28.745 personen die een asielaanvraag indienden. Van een structurele daling van het aantal asielzoekers is in geen geval sprake. 

“ALS HET MAANDELIJKS GEMIDDELDE VAN ZO’N 2.900 AANVRAGEN AANHOUDT, KLOKKEN WE EIND DIT JAAR ERGENS ROND DE 35.000 ASIELZOEKERS AF”

“Indien het aantal asielaanvragen de komende twee maanden aanhoudt op het huidige maandelijkse niveau van gemiddeld zo’n 2.900 aanvragen, zal eind dit jaar ergens rond de 35.000 aanvragen worden afgeklokt”, zo zegt Pas. “Daarmee wordt 2023 meteen een derde piekjaar op rij. Dat hoeft ons ook niet te verbazen, want zowat elke maatregel die de instroom zou kunnen indammen is tot op vandaag uitgebleven.” 

“Het resultaat van dit non-beleid is navenant”, vervolgt de Vlaams Belang-fractieleider. “Het kan vandaag afgelezen worden uit de nieuwste asielstatistiek – en morgen uit een (nog maar eens) verhoogde asielfactuur. De prijs van de onverantwoorde, ongewilde en onhoudbare immigratiepolitiek van deze regering wordt betaald door degenen die er niet voor gekozen hebben. Het zijn de hardwerkende Vlamingen, die vandaag geconfronteerd worden met een stijgende levensduurte, die morgen ook de almaar verder oplopende immigratierekening zullen gepresenteerd krijgen. Volgend jaar krijgen zij in ieder geval de kans om deze regering daarvoor op hun beurt de rekening te presenteren.”

Bron: “Vlaams Belang