Afwezigheden in de Kamer moet gesanctioneerd worden

Het Vlaams Belang is ten zeerste misnoegd dat de plenaire Kamer gisteren weer eens niet heeft kunnen stemmen over de voorstellen en ontwerpen die geagendeerd stonden. Omdat de meerderheidspartijen onvoldoende in aantal waren, dienden de teksten naar een volgende zitting te verhuizen.“Dit is ongehoord”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas.“Zowel in de Kamercommissies als in de wekelijkse plenaire vergadering toont Vivaldi beschamend weinig respect voor de democratie.”

“In de commissies zijn afgelastingen of extra pauzes omdat de meerderheid het quorum niet bereikt tegenwoordig dagelijkse kost”, stelt Pas vast. “Maar ook in de plenaire vergadering vormt het voorval van gisteren geen triestig unicum of dieptepunt meer. Een paar maanden geleden nog was Vivaldi er ook al niet in aantal.” Het gevolg van de vele afwezigheden was dat een aantal stemmingen deze week niet kon plaatsvinden. Zo bijvoorbeeld over een wetsontwerp over de invoering van een minimumbelasting voor multinationals en over een wetsvoorstel over de versoepeling van de naamwetgeving.

“HET ZEGT VEEL OVER DE ERNST WAARMEE BINNEN DE MEERDERHEID AAN POLITIEK GEDAAN WORDT”

“Vele parlementsleden van de meerderheidspartijen vinden het niet meer de moeite om aan het einde van de legislatuur nog commissiewerk te verrichten”, gaat Pas verder. “Ze sturen hun kat omdat ze volgend jaar toch niet meer verkiesbaar zullen zijn, of omdat er binnen Vivaldi een zoveelste ruzie aan de gang is tussen MR en PS of tussen MR en Ecolo… Dat wegblijven zegt vooral veel over de ernst waarmee binnen de meerderheid aan politiek gedaan wordt.”

Pas vindt het totaal onbegrijpelijk dat parlementsleden die eerst de hoogdringendheid van voorstellen of ontwerpen stemmen, het vervolgens blijkbaar niet de moeite vinden om aanwezig te zijn op de bespreking ervan, zodat die ‘hoogdringende’ teksten op de lange baan worden geschoven. “Een democratische reflex is bij veel parlementsleden van de meerderheid helaas ver te zoeken”, besluit het Kamerlid. “Iedereen moet werken voor zijn geld. Dat is in de maatschappij overal zo en is de logica zelve. Wanneer er parlementsleden zijn die menen dat dit niet voor hun geldt, mogen die wat ons betreft financieel gesanctioneerd worden.”

Bron: “Vlaams Belang