Statuut van parlementsleden moet worden onderzocht

Het Vlaams Belang wil dat de 105 aanbevelingen uit de audit die het Rekenhof in het federale parlement verrichtte, effectief worden uitgevoerd.“En dit in alle transparantie”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas.Daarnaast moet de opdracht van het Rekenhof ook worden uitgebreid. Onder meer het statuut van parlementsleden moet worden herbekeken.”

Het rapport van het Rekenhof, dat er kwam na het schandaal over pensioenextra’s van een aantal ambtenaren en van voormalige Kamervoorzitters Siegfried Bracke (N-VA) en Herman De Croo (Open Vld), onderzocht het financieel beheer, de aankoopprocedures en het personeelsbeleid van het federale parlement. “Het rapport legt vooral een ontstellend gebrek aan beheer en beleid bloot. Er is nauwelijks sprake van communicatie tussen de Kamerdiensten en de beslissingsorganen”, aldus Pas. “En daarnaast stelt het een al even ontstellend gebrek aan controle aan de kaak. Het Rekenhof is er bijvoorbeeld heel duidelijk over dat de rekeningen van de Kamer te laat aan de parlementsleden worden voorgelegd, waardoor van een grondige democratische controle gewoon geen sprake kan zijn.”

“AAN DE SPILZUCHT VAN DE KAMER EN AAN DE ONWIL OM ZICHZELF TE CONTROLEREN MOET EEN EINDE KOMEN”

De audit had ook betrekking op het humanressourcesbeheer van de Kamer voor wat betreft de politieke medewerkers. Maar op dat vlak beperkte het onderzoek zich blijkbaar tot de aspecten die worden geregeld door de Kamerdiensten. Het Kamerlid is in dit verband ten zeerste verbaasd over een passage in de audit waarin het Rekenhof woordelijk stelt dat ‘uit de gesprekken met de vertegenwoordigers van de Kamer is gebleken dat geen onderzoek hoefde te worden gedaan naar de elementen die samenhangen met het statuut van de vertegenwoordigers’. “We vragen ons af met wie die gesprekken gehouden werden. Met ons werd alvast niet gesproken”, stelt Pas.

Voor het Vlaams Belang moeten alle aanbevelingen van de audit worden uitgevoerd. Maar voor de Vlaams-nationalisten mag het hierbij niet stoppen, en moet zeker ook het statuut van parlementsleden worden onderzocht. “Aan de spilzucht van de Kamer en aan de onwil om zichzelf te controleren moet een einde komen”, besluit Pas. “Een democratie kan niet zonder controle. En om de democratie te herstellen is een complete ommezwaai en een echte nieuwe politieke cultuur noodzakelijk.”

Bron: “Vlaams Belang