Steeds meer fysieke agressie tegen personeel openbaar vervoer

Het aantal daden van fysieke agressie tegen controleurs, conducteurs en ander personeel van het openbaar vervoer zit in stijgende lijn.“Waar het in 2019 om 279 geregistreerde incidenten ging, waren dat er in 2022 al 299”, zegt Vlaams Belang-fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas.“Om ons openbaar vervoer terug veilig te maken, niet enkel voor reizigers maar ook voor personeel, is een krachtig lik-op-stuk-beleid nodig.”

Uit de cijfers die Pas opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) blijkt dat van de 299 in 2022 geregistreerde feiten er 187 plaatsvonden in het Vlaamse Gewest, 68 in het Waalse Gewest en 44 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. “Het gaat om cijfers van de Algemene Nationale Gegevensbank, een politiedatabank waarin feiten geregistreerd worden op basis van processen-verbaal die voortvloeien uit de missies van de gerechtelijke en bestuurlijke politie”, aldus Pas. “Het werkelijke aantal incidenten ligt wellicht hoger.”

“EEN UNIFORM WERKT VANDAAG ALS EEN RODE LAP OP EEN STIER”

Het Vlaams Belang kan enkel de stijgende lijn vaststellen in het aantal daden van agressie. “In 2020 (193 feiten) en 2021 (242 feiten) was er een lichte terugval, maar dat waren de jaren van de coronapandemie en de lockdowns”, gaat Pas verder. “Ook in het eerste trimester van 2023 werden al 84 feiten geregistreerd.” Het zijn cijfers waar het Kamerlid niet licht over wil gaan. “Naast de fysieke impact mag je ook de psychologische gevolgen voor de slachtoffers niet onderschatten. Openbaarvervoersmaatschappijen als De Lijn of de NMBS hebben er bij justitie eerder al op aangedrongen om elke vorm van agressie te vervolgen en een nultolerantie te hanteren. Hun werking wordt door dat geweld immers gehypothekeerd. Voortdurend dienen ze de arbeidsongeschiktheid van hun getroffen personeel op te vangen.”

“Waar het dragen van een uniform vroeger respect afdwong, werkt het in de huidige tijden blijkbaar als een rode lap op een stier”, besluit Pas. “Voor het Vlaams Belang is dit onaanvaardbaar. Om het openbaar vervoer weer veilig te maken voor reizigers en voor personeel, pleiten wij voor snelrecht, voor tijdelijke of definitieve toegangsverboden, en voor een consequente gerechtelijke recuperatie van de kosten voor vandalisme en arbeidsongeschiktheid van het personeel.”

Bron: Vlaams Belang