Falend asielbeleid de Moor ook duidelijk voor Nederlandse justitie

Volgens een Nederlandse rechter is de behandeling van asielzoekers in België in strijd met de mensenrechten.“Het falende asielbeleid van de Moor is nu ook al tot in het buitenland bekend”, zegt federaal fractieleider Barbara Pas.“Haar beleid is dan ook niet streng of humaan, maar gewoon onmenselijk. Een strenger asielbeleid is een menselijker beleid. Zonder effectief terugkeerbeleid en gecontroleerde grenzen zullen er asielzoekers op straat blijven slapen en steeds meer bijkomen.

Een alleenstaande mannelijke asielzoeker mag van een Nederlandse rechter niet naar België worden gestuurd om hier zijn asielaanvraag te doorlopen. De Nigeriaanse man had al in Italië, Duitsland, Frankrijk en in 2021 ook in België om internationale bescherming gevraagd, waarna hij in Nederland belandde. Hier besliste de Nederlandse overheid op basis van de Dublinregels, die stellen dat iemand zijn of haar asielaanvraag moet doorlopen in het eerste land waar die asiel heeft aangevraagd, terug moest naar Frankrijk of België. De man verzette zich hiertegen omdat België de opvang van asielzoekers niet fatsoenlijk regelt en er al drie winters op rij asielzoekers op straat slapen. De rechter liet de Belgische situatie onderzoeken en gaf hem gelijk. Volgens de rechter is de asielaanpak van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v) een schending van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

“EEN STRENGER ASIELBELEID IS EEN MENSELIJKER BELEID.”

“Voor ons was het falende asielbeleid van Nicole de Moor (cd&v) al lang duidelijk”, zegt Pas. “De Belgische overheid is immers al duizenden keren veroordeeld voor de overtreding van haar eigen wetgeving. De overheid en Fedasil werden in 2023 alleen al 2.545 keer veroordeeld tot het betalen van dwangsommen aan asielzoekers. Het is dan ook zeer pijnlijk dat de falende aanpak van De Moor al tot in het buitenland bekend is.”

Het Vlaams Belang treedt de Nederlandse rechter dan ook bij in diens beoordeling van het Belgische asielbeleid. “Het beleid van de Moor is dan ook niet streng of humaan zoals ze zelf beweert, maar gewoon onmenselijk”, besluit Pas. “Wie een menselijk asielbeleid wil, pleit voor duidelijke grenzen. De Moor weigert om ook maar iets te veranderen aan het opengrenzenbeleid. Zo zullen er bijvoorbeeld zonder effectief terugkeerbeleid asielzoekers op straat blijven slapen en steeds meer blijven bijkomen. Het is dan ook onbegrijpelijk dat hier, zelfs met een recordjaar op vlak van asielaanvragen zoals 2023 achter de rug, geen werk van wordt gemaakt en de rampzalige aanpak hetzelfde blijft.”

Bron: “Vlaams Belang”