Akkoord met Mongolië is louter aftrap verkiezingscampagne van de Moor

Het Vlaams Belang is niet onder de indruk van het terugname-akkoord met Mongolië dat staatssecretaris Nicole de Moor(cd&v) ondertekende.“Het enige wat ze ondertekend heeft, is de aftrap van haar verkiezingscampagne”, zegt federaal fractieleider Barbara Pas.“Dit akkoord is dan ook geen begin van’aanklampend terugkeerbeleid’, maar eerder een krampachtige verkiezingsstunt. De Moor zou beter werk maken van ontwikkelingshulp aan een terugnameplicht te koppelen.” 

Staatssecretaris voor Asiel & Migratie Nicole de Moor kondigde gisteren op X, het vroegere Twitter, aan dat ze een Benelux-akkoord met Mongolië had ondertekend over de terugname van Mongoolse onderdanen. “Zo kunnen we elkaar versterken om terugkeerrelaties met landen van herkomst uit te bouwen. Samenwerking met die landen is essentieel om identificatie en terugkeer te organiseren”, klonk het bij de staatssecretaris. De ondertekening van dit akkoord valt samen met de aankondiging van het nieuw migratiewetboek dat de Moor aan de pers zal voorstellen alvorens aan het parlement voor te leggen.

AANDEEL MONGOLIË VERWAARLOOSBAAR

“Het is een goede zaak dat er werk gemaakt wordt van terugname-akkoorden, maar het enige wat de Moor ondertekend heeft, is de aftrap van haar verkiezingscampagne”, zegt Pas. “Zowel de instroom van Mongolen als de uitzetting ervan is immers verwaarloosbaar. Dit akkoord is dan ook geen begin van ’aanklampend terugkeerbeleid’, maar eerder een krampachtige verkiezingsstunt.”

Volgens het Vlaams Belang zal dit akkoord dan ook niets veranderen aan de asielcrisis. “Het grote probleem blijven landen zoals Marokko en Algerije die weigeren om hun onderdanen terug te nemen”, herinnert Pas eraan. “De terugkeercijfers zullen even laag blijven. De Moor zou dan ook beter inzetten op dit soort landen en bijvoorbeeld werk maken van ontwikkelingshulp aan een terugnameplicht te koppelen. Wij bepleiten dit al jaren en de Zweedse regering kondigde nog maar recent aan om dit voortaan te zullen doen.”

Bron: Vlaams Belang”