Vlaams Belang-Kamerleden weigeren onderscheiding in Nationale Ordes

Volgende week donderdag huldigt de Kamer van Volksvertegenwoordigers de parlementsleden die er een bepaalde staat van dienst hebben opzitten.“Kamervoorzitter Eliane Tillieux(PS) wil me huldigen voor meer dan 27 jaar politiek mandaat” zegt Kamerlid Marijke Dillen.Maar ik bedank voor die‘eer’. Ik vervul mijn mandaat immers voor het Vlaamse volk, en niet voor Belgische eretekens.”

Iedere legislatuur opnieuw huldigt het federale parlement Kamerleden, door hen op te nemen in één van de Nationale Ordes. Ook Kamerlid Marijke Dillen zou volgende week donderdag gehuldigd worden voor meer dan 27 jaar dienst. Maar zij weigert de huldiging en de toekenning van het ordeteken. “Als Vlaams-nationalistisch politica doe ik in de eerste plaats aan politiek voor onze mensen, niet voor huldigingen en eretekens”, zegt Dillen. “En zeker een huldiging door de Belgische Staat, met bijhorende Belgische eretekens interesseert me al helemaal niet.”

“IEDERE VLAAMS-NATIONALIST ZOU DEZE ONDERSCHEIDINGEN MOETEN WEIGEREN”

Maar ook andere Vlaams Belang-Kamerleden zouden dit jaar in aanmerking komen voor een onderscheiding in de ‘Nationale Orden’. “In naam van de hele Vlaams Belang-fractie heeft fractievoorzitter Barbara Pas alvast laten weten dat de voltallige fractie iedere onderscheiding in een Belgische orde collectief weigert”, weet Dillen. “En wie eenmaal een onderscheiding in de Nationale Orden weigert, kan later niet meer voorgedragen worden voor een andere onderscheiding. Dat bespaart ons alleszins de moeite van weigeringen in de toekomst.”

Het Vlaams Belang heeft zich in het verleden steeds verzet tegen deze zogenaamde Nationale Orden. Eerder deze legislatuur diende de partij in de Kamer een voorstel in tot afschaffing van de Leopoldsorde, de Kroonorde en de Orde van Leopold II. “Gelet op de bijzonder negatieve connotatie van deze ordes, die gelieerd zijn aan de figuur van Koning Leopold II en dus ook aan zijn misdaden in Afrika, zijn bedenkelijke zeden en zijn seksuele omgang met minderjarigen, en gelet op de misplaatste loyaliteit tegenover het Belgische koningshuis die gevraagd wordt van de dragers van deze orden, zou iedere Vlaams-nationalist deze onderscheidingen moeten weigeren”, besluit Dillen.

Bron: “Vlaams Belang