Laat prinses Astrid haar handelsmissies zelf bekostigen

In 2023 kostten de handelsmissies van prinses Astrid naar Senegal en Australië de belastingbetaler een kleine 400.000 euro. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang-Kamerfractieleider Barbara Pas opvroeg bij minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib(MR).Wij stellen ons ernstige vragen bij die bedragen en het nut van deze zogenaamde‘prinselijke missies”, zegt Pas.

Het Agentschap voor Buitenlandse Handel werd opgericht in 2002 en organiseert jaarlijks twee prinselijke economische missies. Dit jaar waren de bestemmingen Dakar en Sydney. Het Agentschap voor Buitenlandse Handel dekte 92.235,58 euro van de kosten voor de missie naar Senegal en 196.596,47 euro voor de missie naar Australië. Voor de FOD Buitenlandse Zaken bedroegen de totale kosten respectievelijk 29.991,43 euro voor Senegal en 60.919,38 euro voor Australië.

“IK BETWIJFEL TEN ZEERSTE DAT DE HANDELSMISSIES EEN GROTERE POSITIEVE IMPACT OP ONZE ECONOMIE HEBBEN DAN DE KOSTPRIJS ERVAN”

Volgens haar website stelt het Agentschap voor Buitenlandse Handel zich ten dienste van de drie gewestelijke exportbevorderende instellingen en de Federale Overheid. “Ik betwijfel ten zeerste dat de handelsmissies een grotere positieve impact op onze economie hebben dan de kostprijs ervan”, besluit Pas. “Daar is geen enkele indicatie voor. Het is hoog tijd dat deze dure grap een einde neemt en dat de goed bemiddelde Astrid haar reisjes zelf bekostigt.”

Bron: “Vlaams Belang