Eigen werklozen activeren in plaats van asielzoekers

Het Vlaams Belang wil dat het beleid focust op de activering van, en de werkverschaffing aan de eigen werklozen.“En niet aan asielzoekers, zoals vandaag met veel toeters en bellen door staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor(cd&v) gebeurt”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas.“Asielzoekers moeten niet zozeer snel aan het werk, maar wel snel weten of ze in dit land mogen blijven.”

Deze ochtend bracht de Moor een bezoek aan een bouwbedrijf in Zele. De staatssecretaris wil onder meer in de bouwsector, die het moeilijk heeft om voldoende personeel te vinden, asielzoekers inzetten. Op die manier wil ze naar eigen zeggen vacatures bij knelpuntberoepen invullen.

“GEEN WERK MAKEN VAN ARBEIDSIMMIGRATIE, MAAR VAN EEN MIGRATIESTOP”

“De Moor gaat er steevast prat op dat nog nooit zoveel asielzoekers aan het werk waren”, aldus Pas. “Het ontgaat haar blijkbaar dat het niet zozeer de bedoeling moet zijn dat asielzoekers zo snel mogelijk, of na enkele maanden, op de arbeidsmarkt actief zijn, maar dat ze zo snel mogelijk, of na enkele maanden, weten of ze al dan niet in het land mogen blijven. Van dat laatste zijn we evenwel nog heel ver verwijderd: de gemiddelde asielprocedure duurde in België in 2022, wat het laatst beschikbare jaarcijfer is, gemiddeld 455 dagen.”

“De staatssecretaris slaat de bal volledig mis. Het is haar taak om werk te maken van een immigratiestop, niet om werk te maken van arbeidsimmigratie. Vlaanderen heeft al meer dan genoeg te lijden van de ongecontroleerde immigratie van de voorbije decennia”, besluit Pas. “En in het belang van onze bedrijven moet gefocust worden op de activering van de eigen werklozen. Aan deze mensen moet werk worden verschaft.”

Bron: “Vlaams Belang