Asielcijfers pieken fors

De toestroom van asielzoekers naar dit land blijft ook in het nieuwe jaar onverminderd aanhouden. Dat blijkt onmiskenbaar uit de nieuwste cijfers van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen: in de eerste maand van dit jaar werden in totaal liefst 3.117 asielaanvragen geregistreerd.“Na de‘goed nieuws’-show die staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor(cd&v) nu en dan meent te moeten opvoeren, volgen vandaag opnieuw de harde feiten”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas(Vlaams Belang).

“Het totaal van 3.117 asielaanvragen is goed voor nog maar eens een stijging van twaalf procent in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar”, aldus Pas. “Toen stond de teller op 2.785.”

Van een structurele daling van het aantal asielaanvragen – zoals door sommigen bijna een jaar geleden naar aanleiding van de fameuze ‘asieldeal’ in het vooruitzicht werd gesteld – is met andere woorden geen sprake. “Wel integendeel”, gaat Pas verder. “Nooit in de recente geschiedenis piekte het asielcijfer al in de eerste maand van het jaar tot zulke hoogte. Dat was zelfs niet het geval in januari 2016, toen de Europese asielcrisis nog volop woedde.”

“IN PLAATS VAN STRUCTURELE MAATREGELEN KREGEN WE BLIJVEND GEMORREL IN DE MARGE”

Naar een verklaring voor de aanhoudende crisis hoeft volgens het Kamerlid in ieder geval niet ver te worden gezocht: “De federale regering blijft tot vandaag de dag immers manifest weigeren om te doen wat andere Europese landen wel al deden: effectieve en efficiënte maatregelen nemen om de instroom in te dammen.”

“In plaats van structurele maatregelen kregen we blijvend gemorrel in de marge”, besluit Pas. “De gevolgen zijn een structureel hoge asielfactuur en een structureel hoge asielinstroom. Dat laatste wordt vandaag nog maar eens bevestigd door de eerste asielstatistiek voor dit jaar.”

Bron: “Vlaams Belang