Nieuws

Nieuwsberichten door Barbara Pas

 • “Woke activisme hoort niet op identiteitskaarten”

  Het Vlaams Belang verzet zich tegen de verwijdering van het biologische geslacht op de identiteitskaarten. De paars-groene regering zal hier werk van maken omdat ze een ‘non-binaire geslachtsoptie’ willen kunnen laten aanduiden – niettegenstaande dat dit geen biologisch gegeven is, maar een persoonlijke genderuitdrukking. “Het doel van een identiteitskaart zit in het woord: het helpt […]

 • VB dient voorstel in om overheid te verplichten schadelijke gevolgen van verplichte vaccins te vergoeden

  Het Vlaams Belang wil een specifiek stelsel van schadevergoeding creëren voor schadelijke neveneffecten van de door de overheid verplichte en aanbevolen vaccins. “Wanneer de gemeenschap meent zich te moeten beschermen door middel van een vaccinatie, is het vanuit rechtvaardigheids- en solidariteitsoverwegingen maar logisch dat zij ook de vergoeding op zich neemt wanneer één van haar leden schade lijdt […]

 • Institutionele hervormingen: “CD&V gaat met de billen bloot”

  Het Vlaams Belang vraagt zich af waarom CD&V nog deel uitmaakt van de paars-groene regering, nu een wetsvoorstel van deze partij aantoont dat haar impact op het federale regeringsbeleid rond het nulpunt ligt. “Het wetsvoorstel strekt ertoe om op federaal niveau asymmetrisch te besturen”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas. “Een zwaktebod van CD&V. De partij slaagt er niet in […]

 • Paars-groen houdt vast aan politieke zelfbediening

  Het Vlaams Belang is er niet over te spreken dat eerste minister Alexander De Croo (Open Vld) blijft vasthouden aan de terbeschikkingstelling van twee medewerkers aan iedere gewezen minister en staatssecretaris. “De Croo houdt op kap van de belastingbetaler een schandalige vorm van politieke zelfbediening in stand”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas. “Het toont dat de door paars-groen met veel […]

 • Maatregelen Overlegcomité steunen te weinig op wetenschappelijke kennis

  De nieuwe covidmaatregelen, bovenop het reeds schandalige CST-ticket en de pandemiewet, zijn voor het Vlaams Belang meer dan een brug te ver. “We hebben niet enkel ernstige bedenkingen bij het nut van sommige maatregelen, zoals de mondmaskerplicht voor kinderen, maar vooral bij de wijze en het gemak waarop de vrijheid van de mensen wordt beperkt”, zegt fractievoorzitter in […]

 • VB lanceert solidariteitscampagne: ‘een hart voor onze mensen’

  Het Vlaams Belang lanceert dit najaar een solidariteitscampagne: ‘Een hart voor onze mensen’. “De komende weken wordt over heel Vlaanderen een grootscheepse soepverkoop georganiseerd”, zegt voorzitter Tom Van Grieken. “De opbrengst wordt integraal geschonken aan het goede doel”. Van Grieken gaf op dinsdagochtend op de markt in Ninove, samen met fractieleider in de Kamer Barbara Pas (Vlaams Belang) het startschot van de campagne waarvan Vlaams Parlementslid Guy D’haeseleer het gezicht zal worden. Inhoudelijk […]

 • Vivaldi overtreedt eigen reglementen “om coronacoup te plegen”

  Op basis van een nota van de juridische dienst van de Kamer hebben de Vivaldi-meerderheidspartijen besloten dat een tweede lezing van het KB dat de epidemische noodsituatie afkondigt en zo de pandemiewet activeert, niet mogelijk is. Nochtans is dat “klinkklare nonsens”, zo stelt Vlaams Belang–fractievoorzitter Barbara Pas in een reactie. “Een nota van de Kamerdiensten heeft geen enkele kracht van beslissing, zeker niet wanneer die regelrecht ingaat tegen […]

 • Pandemiewet en epidemische noodsituatie zetten parlement buitenspel

  De vrees van het Vlaams Belang dat de pandemiewet het parlement heel eenvoudig buitenspel kan zetten, is nauwelijks een half jaar na de stemming ervan werkelijkheid geworden. “Ik heb er toen duidelijk voor gewaarschuwd dat de regering voortaan zeer ruime bevoegdheden naar zich toe kan trekken”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas, “ook als daar geen enkele reden toe is.”Vandaag werd in de […]

 • Majesteitsschennis behoort eindelijk tot het verleden

  Het Vlaams Belang stelt met genoegen vast dat het Grondwettelijk Hof zich vandaag in een arrestuitsprak tegen een strafbepaling rond ‘majesteitsschennis’. “Net als de erfelijke monarchie zelf is een strafbepaling aangaande majesteitsschennis een relict uit ver vervlogen tijden”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas. “Maar zolang deze bepaling in het Strafwetboek stond, konden mensen hierom vervolgd worden.”

  “Voor mensen die zich omwille van een of andere […]

 • Opkuiskosten voor graffiti op overheidsgebouwen swingen de pan uit

  Het Vlaams Belang stelt de voorbije jaren een zeer sterke stijging vast van de kostprijs voor het verwijderen van illegaal aangebrachte graffiti van overheidsgebouwen. “Voor de jaren 2016, 2017 en 2018 bedroeg de kostprijs voor het verwijderen van graffiti van federale overheidsgebouwen respectievelijk 25.701, 4.300 en 8.540 euro”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas. “In 2019 steeg dat bedrag naar meer dan 25.000 euro, en vorig jaar bereikte het […]