Nieuws

Nieuwsberichten door Barbara Pas

 • Zweedse regering voert Vlaams Belang-voorstel in om ontwikkelingshulp te koppelen aan terugname

  Landen die weigeren om migranten die in Zweden zijn uitgewezen terug te nemen, zullen geen ontwikkelingshulp meer ontvangen. Dat kondigde de Zweedse regering aan. Het is een voorstel dat het Vlaams Belang al jaren bepleit.“Niets houdt België tegen om hetzelfde te doen”, zegt Kamerfractieleider Barbara Pas.“Het is een maatregel die kan helpen de dramatische terugkeercijfers te verbeteren, maar met Vivaldi […]

 • Straatintimidatie moet daadwerkelijk bestraft worden

  Maar liefst 95 procent van de vrouwen voelt zich onveilig voelt op straat, 83 procent werd ook al daadwerkelijk lastiggevallen.“Zolang men de oorzaak van het probleem niet durft benoemen, de ontspoorde massamigratie en de totaal gefaalde integratie, kan er geen werk gemaakt worden van een oplossing”, zegt fractieleider in de Kamer Barbara Pas. Het Vlaams Belang pleit ook voor zwaardere straffen […]

 • Nieuwste asielstatistiek bevestigt: ook 2023 wordt recordjaar

  Met al meer dan 32.000 asielaanvragen in de eerste elf maanden van dit jaar wordt 2023 het derde piekjaar op rij.“Deze gang van zaken hoeft absoluut niet te verbazen”, zegt federaal fractieleider Barbara Pas(Vlaams Belang).“Het Belgische asielbeleid is dan ook failliet, en dat in alle mogelijke betekenissen van het woord.”

  Zoals te verwachten was, blijft de toestroom van asielzoekers […]

 • Statuut van parlementsleden moet worden onderzocht

  Het Vlaams Belang wil dat de 105 aanbevelingen uit de audit die het Rekenhof in het federale parlement verrichtte, effectief worden uitgevoerd.“En dit in alle transparantie”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas.“Daarnaast moet de opdracht van het Rekenhof ook worden uitgebreid. Onder meer het statuut van parlementsleden moet worden herbekeken.”

  Het rapport van het Rekenhof, dat er kwam na het […]

 • Afwezigheden in de Kamer moet gesanctioneerd worden

  Het Vlaams Belang is ten zeerste misnoegd dat de plenaire Kamer gisteren weer eens niet heeft kunnen stemmen over de voorstellen en ontwerpen die geagendeerd stonden. Omdat de meerderheidspartijen onvoldoende in aantal waren, dienden de teksten naar een volgende zitting te verhuizen.“Dit is ongehoord”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas.“Zowel in de Kamercommissies als in de wekelijkse plenaire […]

 • Kattenluikje inzake gezinshereniging dicht; voordeur wagenwijd open

  Begin maart kondigde de regering met veel trompetgeschal een heuse‘asieldeal’ aan. Daarbij werden zowaar‘structurele’ maatregelen in het vooruitzicht gesteld teneinde greep te krijgen op de aanslepende immigratiecrisis in dit land.“Bij nader inzien heeft de berg evenwel een muis gebaard, zoals gisteren nog maar eens bleek uit de besprekingen in de bevoegde Kamercommissie”, zegt fractieleider in de Kamer Barbara Pas.“In het beste geval […]

 • Vermoedelijke IS-terrorist vrijgelaten met enkelband

  Het Vlaams Belang reageert woedend op de vrijlating van een 39-jarige Syriër die verdacht wordt van het plegen van oorlogsmisdaden voor IS. D man wordt met een enkelband vrijgelaten.“Het rijtje verdachte terroristen die vrijgelaten werden, wordt met de dag langer”, zegt Vlaams Belang-fractieleider in de Kamer Barbara Pas.“Er zijn voldoende gegevens die aantonen dat het om een islamitische terrorist […]

 • Systeempartijen weigeren nog steeds partijfinanciering te halveren

  Het Vlaams Belang roept nogmaals op om de partijfinanciering te halveren. De basissubsidie voor politieke partijen zal in 2024 stijgen tot 36,4 miljoen euro.“Een recordhoogte, en een regelrechte schande, zeker in tijden dat de burgers het steeds moeilijker hebben”, zegt Kamerlid Frank Troosters.“De regering moet haar eigen regeerverklaring trouw zijn en eindelijk de partijfinanciering hervormen. Het Vlaams Belang […]

 • Leden van de meerderheid sturen vaak kat naar commissies

  De voorbije dagen werden in de Kamer van Volksvertegenwoordigers voortdurend commissies geschorst of zelfs stopgezet, omdat er van de meerderheidspartijen onvoldoende mensen aanwezig waren.“Het zegt veel over de ernst waarmee die mensen politiek bedrijven”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas(Vlaams Belang).“Als het waar is wat men zegt, dat het federaal parlement het kloppend hart van onze democratie […]

 • Stijgende asielkosten: factuur voor komend jaar opnieuw boven miljard euro en blijft toenemen

  De kosten voor asiel zullen volgend jaar opnieuw de grens van één miljard euro overschrijden en zelfs verder toenemen, zo blijkt uit de begrotingsdocumenten voor 2024. Fedasil zal een directe toelage ontvangen van maar liefst 786,2 miljoen euro, samen met een indirecte toelage van 137,4 miljoen euro via provisies.“Alweer een historisch record”, aldus Kamerfractieleider Barbara Pas(Vlaams Belang).“Zoalsenkele dagen geleden nog […]