Nieuws

Nieuwsberichten door Barbara Pas

 • “Geen politieke mandaten voor niet-EU-burgers”

  Het Vlaams Belang wil dat personen die naast de Belgische nationaliteit ook deze van een niet-EU-lidstaat bezitten, van ieder politiek mandaat worden uitgesloten. “Maar al te vaak blijken politici met een dubbele nationaliteit de grootste band te hebben met hun land van herkomst”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas. “Dit terwijl ze juist worden geacht de belangen van de gehele bevolking te […]

 • Belastingen verlagen wél haalbaar en betaalbaar

  Volgens het Vlaams Belang kunnen lagere belastingen wel degelijk gerealiseerd worden. In een interview met Humo en De Morgen schilderde justitieminister en Open Vld-kopstuk Vincent Van Quickenborne zoiets af als plat populisme. “In Zwitserland betalen de mensen minder belastingen, én krijgen ze er meer voor terug van de overheid. Hoe denkt Van Quickenborne dat ze dat daar […]

 • “Energiefacturen moeten naar minimum gebracht worden”

  De regeringen op Vlaams en federaal niveau moeten maximale inspanningen ondernemen om de energiefacturen dit najaar betaalbaar te houden. Dat zegt het Vlaams Belang na nieuwe recordpieken in aardgas- en stroomprijzen. “Een contract afsluiten is nog nooit zo duur geweest. Het is duidelijk dat de afgelopen inspanningen van de federale paars-groene regering en de Vlaamse Zweedse te […]

 • “Een verlaagd btw-tarief voor alle rouwdrukwerk zonder onderscheid”

  Het Vlaams Belang wil een eenvormig btw-tarief van 6 procent invoeren voor alle rouwdrukwerk. “Op die manier kunnen we een einde maken aan de oneerlijke concurrentie zoals die momenteel bestaat tussen begrafenisondernemers en drukkerijen”, zegt Vlaams Belang-fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas. “Het drukwerk in kwestie moet steeds aan een verlaagd btw-tarief geleverd kunnen worden, om het even waar het […]

 • “Schaf de adel af”

  Het Vlaams Belang wil dat er een einde wordt gesteld aan het uitdelen van adellijke titels en bijhorende royale ‘honneurs’. “De adel en het verlenen van adellijke titels is niet alleen een achterhaalde traditie”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas, die met het oog hierop een voorstel van verklaring tot herziening van de grondwet indiende. “Het heeft ook ongewenste maatschappelijke gevolgen omdat […]

 • Studiedag rond gezinsvriendelijke politiek: “kiezen voor onze gezinnen”

  Vandaag stelde het Vlaams Belang haar standpunten voor in een digitale studiedag. Een enorme werk- en prestatiedruk gecombineerd met vele zorgen over de toekomst hebben hun weerslag op onze gezinnen, merkt de partij op. “Het Vlaams Belang omarmt onze gezinnen, en wenst er maximaal in te investeren.” Naast Kamerleden Barbara Pas, Ellen Samyn en Steven Creyelman, kwamen ook Vlaams Parlementsleden Ilse Malfroot en Roosmarijn Beckers aan bod tijdens de studiedag. […]

 • Vlaams Belang wil de Kroonraad afschaffen

  België kent de oude en aftandse instelling van een Kroonraad, die wordt samengesteld door de Koning, de federale ministers en de zogenaamde ministers van Staat. De functie ervan is ‘de Kroon adviseren over buitengewone aangelegenheden’. “Deze raad dient afgeschaft te worden, want het past absoluut niet in een moderne democratie”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas. “Bovendien heeft het geen enkel […]

 • Pas en Janssens: “België is op, tijd voor ander en beter”

  In België valt niets meer te realiseren en is elke hervorming vastgeroest. Daarom moet het Vlaamse niveau op eigen kracht werken en de eigen bevoegdheden maximaal invullen enerzijds en anderzijds maximaal nieuwe bevoegdheden naar zich toe trekken. Dat is de conclusie van een interview in ‘t Pallieterke met Kamerfractieleider Barbara Pas en fractieleider in het Vlaams Parlement Chris Janssens.

  Volgens Pas […]

 • De Wevers confederalisme is niet haalbaar

  Het Vlaams Belang deelt de mening van politicoloog Dave Sinardet wanneer die in een weekendinterview met het Nieuwsblad stelt dat N-VA-voorzitter Bart De Wever nooit een meerderheid voor zijn beoogde confederalisme zal vinden. “Om tot dat besef te komen hoef je echt geen professor te zijn”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas. “Het wordt tijd dat De Wever een einde maakt […]

 • Beperk het parlementair zomerreces tot vier weken

  Het Vlaams Belang wil het parlementair zomerreces beperken tot hoogstens vier aaneengesloten weken in de zomermaanden juli en augustus. “De periode waarbinnen het parlement zijn taken niet of niet ten volle kan uitoefenen moet tot een minimum herleid worden”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas. “Nu gaat het zomaar eventjes om ruim twee maanden waarbinnen we de regering niet […]