Nieuws

Nieuwsberichten door Barbara Pas

 • Vermoedelijke IS-terrorist vrijgelaten met enkelband

  Het Vlaams Belang reageert woedend op de vrijlating van een 39-jarige Syriër die verdacht wordt van het plegen van oorlogsmisdaden voor IS. D man wordt met een enkelband vrijgelaten.“Het rijtje verdachte terroristen die vrijgelaten werden, wordt met de dag langer”, zegt Vlaams Belang-fractieleider in de Kamer Barbara Pas.“Er zijn voldoende gegevens die aantonen dat het om een islamitische terrorist […]

 • Systeempartijen weigeren nog steeds partijfinanciering te halveren

  Het Vlaams Belang roept nogmaals op om de partijfinanciering te halveren. De basissubsidie voor politieke partijen zal in 2024 stijgen tot 36,4 miljoen euro.“Een recordhoogte, en een regelrechte schande, zeker in tijden dat de burgers het steeds moeilijker hebben”, zegt Kamerlid Frank Troosters.“De regering moet haar eigen regeerverklaring trouw zijn en eindelijk de partijfinanciering hervormen. Het Vlaams Belang […]

 • Leden van de meerderheid sturen vaak kat naar commissies

  De voorbije dagen werden in de Kamer van Volksvertegenwoordigers voortdurend commissies geschorst of zelfs stopgezet, omdat er van de meerderheidspartijen onvoldoende mensen aanwezig waren.“Het zegt veel over de ernst waarmee die mensen politiek bedrijven”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas(Vlaams Belang).“Als het waar is wat men zegt, dat het federaal parlement het kloppend hart van onze democratie […]

 • Stijgende asielkosten: factuur voor komend jaar opnieuw boven miljard euro en blijft toenemen

  De kosten voor asiel zullen volgend jaar opnieuw de grens van één miljard euro overschrijden en zelfs verder toenemen, zo blijkt uit de begrotingsdocumenten voor 2024. Fedasil zal een directe toelage ontvangen van maar liefst 786,2 miljoen euro, samen met een indirecte toelage van 137,4 miljoen euro via provisies.“Alweer een historisch record”, aldus Kamerfractieleider Barbara Pas(Vlaams Belang).“Zoalsenkele dagen geleden nog […]

 • Ook dit jaar vlot over de kaap van 30.000 asielaanvragen

  De instroom van asielzoekers blijft op hoog niveau aanhouden. In oktober werden er welgeteld 3.740 aanvragen geregistreerd. Dat zijn er bijna 500 meer dan de maand voordien. In totaal dienden in de eerste tien maanden van dit jaar al zowat 29.000 personen een asielaanvraag in.“Als het maandelijks gemiddelde van zo’n 2.900 aanvragen aanhoudt, klokken we eind […]

 • Wetsontwerp de Moor staat efficiënt terugkeerbeleid in de weg

  Ruim acht maanden nadat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor(cd&v) het wetsontwerp‘aanklampend terugkeerbeleid’ aankondigde, kon fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas(Vlaams Belang) het document fileren in de commissie Asiel en Migratie.“In het beste geval bevat het enkele zandzakjes tegen de asielzondvloed”, zei Pas.“Maar dat weegt niet op tegen de bijkomende bressen die door dit wetsontwerp in de dijk zullen […]

 • Vlaams Belang komt met honderd voorstellen om migratiecrisis aan te pakken op congres ‘Vlaanderen Vlaams’

  Het Vlaams Belang hield zondag in Gent haar derde inhoudelijk congres‘Vlaanderen Vlaams’ waar honderd voorstellen rond migratie werden gelanceerd. Enkele van de opvallendste voorstellen daarbij zijn het verplichten van gemeenschapsdienst voor asielzoekers, het optrekken van de inkomensvereisten voor gezinshereniging en de heropening van gesloten terugkeercentra voor gezinnen.“We beperken ons niet tot de analyse dat het beleid op elk vlak faalt”, zegt voorzitter […]

 • De Moor heeft nog geen begin van oplossing om asielstroom in te perken

  In de plenaire vergadering van de Kamer peilde Vlaams Belang-fractievoorzitter Barbara Pas bij staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor(cd&v) naar structurele maatregelen om de immense asielstroom in te perken.“Anders dan het Vlaams Belang bleek ze die nog steeds niet te hebben”, aldus Pas.“Ons immigratiecongres, komende zondag in Gent, is reeds volzet. Maar ik wil voor de Moor gerust […]

 • Vivaldi sluit ogen voor Franstalige inmenging in Vlaanderen

  In de Kamercommissie Binnenlandse Zaken voelde Vlaams Belang-fractievoorzitter Barbara Pas eerste minister Alexander De Croo(Open Vld) aan de tand over de illegale financiering van verenigingen in Vlaanderen door de Franse Gemeenschap.“Het gaat om een manifeste schending van de Grondwet”, aldus Pas.“En er is duidelijk gebleken dat Vivaldi al even manifest weigert om in te grijpen.”

  In mei bracht de Franstalige publieke omroep RTBF […]

 • ‘Aanklampend terugkeerbeleid’ zal niet zorgen voor kentering in terugkeercijfers

  Het Vlaams Belang ziet niet in hoe het lang aangekondigde‘aanklampend terugkeerbeleid’ van staatssecretaris Nicole de Moor(cd&v) voor een kentering in de terugkeerstatistieken kan zorgen.“Maatregelen die zouden kunnen bijdragen tot een effectief en efficiënt terugkeerbeleid worden absoluut niet genomen”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas(Vlaams Belang).“En dat was ook perfect voorspelbaar, aangezien PS en Ecolo zich daar bij voorbaat tegen verzetten.”

   Vandaag begon in […]