Uw stok achter de deur !

 

‘Uw stok achter de deur’ is het motto waarmee het Vlaams Belang vandaag zijn verkiezingscampagne op gang trekt en een eerste stap in de richting van 25 mei 2014 zet.

Met het thema van de stok achter de deur wil het Vlaams Belang de Vlaming duidelijk maken dat het nefaste federale, Vlaamse én Europese beleid een weloverwogen keuze nodig maakt voor een partij die op dit historische kruispunt eerlijke en consequente standpunten inneemt.

Het Vlaams Belang bereidt de toekomst voor door als een ijsbreker door het pakijs van het politieke establishment heen te breken en de dingen bespreekbaar te maken die vroeger taboe waren. Een eerlijke en consequente partij die als een ijsbreker door het pakijs van het politieke establishment splijt.

Gebroken beloften

De zogenaamde ‘kracht van verandering’ die intussen 10 jaar onafgebroken Vlaanderen meebestuurt, heeft niet gezorgd voor de ommekeer. Zowel in de sector van de sociale woningen, de kinderopvang de bijzondere jeugdzorg, als in de sector van personen met een handicap en de geestelijke gezondheidszorg bereiken de wachtlijsten recordhoogtes. Maar ook op het vlak van mobiliteit, inburgering, Vlaamse Rand, concurrentiekracht, kindpremie en hospitalisatieverzekering… is het rapport van de Vlaamse regering uitermate bedroevend. De dure beloften van CD&V, N-VA en SP.a zijn gesmolten als sneeuw voor de zon. U zal ze ongetwijfeld opnieuw horen in aanloop naar de verkiezingen.

Belastingswaanzin

Intussen schreeuwen de federale regeringspartijen uit hoe goed het gaat met dit land. Hierbij vergeten ze dat we met een record van 12.306 faillissementen en bijna 500.000 werklozen een pikzwart economisch jaar achter de rug hebben. Het veel te vette overheidsbeslag, dat nog steeds 55 procent van het BBP bedraagt, blijft intussen kwistig uitgeven en arbeid belasten dat het een lieve lust is. Overigens: de Vlaamse regeringspartijen – en dus ook de N-VA – zorgden ervoor dat de jobkorting werd afgeschaft en zadelden de gemeentebesturen met de grootste schuldstijging in de geschiedenis op. Zij zijn dus medeverantwoordelijk voor een massieve belastingverhoging.

Open grenzenbeleid

Naast het faliekante economische en institutionele beleid blinkt deze federale regering ook inzake asiel en immigratie uit in incompetentie. De vele hoeraberichten van staatssecretaris De Block worden tegengesproken door de feiten. Zo werden er onder De Block tot hiertoe jaarlijks 30.000 machtigingen toegekend tot gezinshereniging, wat overeenstemt met de volledige bevolking van een stad zoals Tienen. Ook inzake asiel oogt het plaatje alles behalve rooskleurig. Na twee jaar De Block komen jaarlijks nog steeds 20.000 asielzoekers België binnen.Binnen de Europese Unie bekleden we met drie maal zoveel asielaanvragen dan het EU-gemiddelde nog steeds een weinig benijdenswaardige koppositie. 

Van een geloofwaardig en consequent uitwijzingsbeleid is nog altijd geen sprake. Zo worden er nog steeds meer illegalen geregulariseerd dan er werden gerepatrieerd. Concreet werd nog geen vijfde van de administratief aangehouden illegalen effectief gerepatrieerd. Indien het huidige non-beleid wordt voortgezet, staat de volgende massale regularisatieronde in de sterren geschreven. Opnieuw de beeldvorming ten spijt.

Pro Europa dus tegen deze EU

Evenmin als wij ten onder willen gaan in België, willen wij ten onder gaan in de Europese Unie. De Europese moloch verwordt in snel tempo tot een Belgische transferunie in het groot. Net zomin als het in België zin heeft, heeft het zin de bodemloze schuldenputten van de EU te vullen met eindeloze miljardentransfers uit Vlaanderen. Als Vlaams-nationalisten zijn wij vurige aanhangers van de Europese identiteit, maar wij zijn geen voorstanders van het veelkoppige bureaucratische monster van de Europese Unie, dat regeert over onze centen, over onze welvaart en over ons welzijn, zonder enige vorm van inspraak.Als enige EU-kritische partij – en in samenwerking met alle vrijheidslievende partijen van Europa – is het Vlaams Belang de énige stok achter de deur.

De onafhankelijke lidstaten moeten bevoegdheden terugkrijgen in plaats van – zoals door alle andere Vlaamse partijen bepleit – een verdere bevoegdheidsoverdracht te laten plaatsvinden.

Het Vlaams Belang duwt de rest in de juiste richting

Voor het Vlaams Belang geen institutionele bricolage, geen confederale tussenstations en al zeker geen ‘Verenigde Staten van Europa’ waar we herleid worden tot een inspraakloze provincie die enkel goed is om de rekeningen te betalen. Wij willen dat Vlaanderen resoluut kiest voor zijn onafhankelijkheid.We willen zelf kunnen beslissen over onze centen, onze grenzen en onze toekomst. Dat is de vrijheidsgarantie die het Vlaams Belang de Vlaming geeft. Het Vlaams Belang roept de Vlamingen op om geen risico’s te nemen en om te zorgen dat met een duidelijke stem voor een duidelijke partij de zaken in de goede richting evolueren. Breek de taboes en grijp uw vrijheid:steek een stok achter de deur op 25 mei.