Geen kandidaat partijvoorzitter

Vanaf zaterdag, als de partijraad de procedure openstelt, kan men zich officieel kandidaat stellen om Gerolf Annemans op te volgen als nationaal partijvoorzitter van het Vlaams Belang. Velen rekenen op mijn kandidatuur. En tot voor kort had ik ook deze ambitie.

Uiteraard zal ik meewerken aan een vernieuwing van onze radicale en rechtlijnige partij. Als aanvoerder van onze fractie in de Kamer, en zoals het ernaar uitziet van de enige rechtse oppositie in Vlaanderen, zal ik professioneel meer dan mijn handen vol hebben.

Het bericht dat niet alleen mijn vader, maar nu ook mijn echtgenoot (opnieuw) tegen kanker moet strijden doet mij afzien van mijn kandidatuur voor het partijvoorzitterschap. Ik reken op het begrip van iedereen uit onze gezinspartij dat ik in deze omstandigheden absolute prioriteit wens te geven aan mijn gezin.

Ik heb mijn privéleven steeds afgeschermd en zal dat in de toekomst ook blijven doen, maar ik vond dat ik deze toelichting aan de achterban verschuldigd was. Alleen al om de berichtgeving te weerleggen dat de jonge generatie “geen zin heeft” of “het niet ziet zitten” om de leiding over te nemen.

Ik geloof rotsvast dat we onze partij succesvol kunnen moderniseren. Een vooruitziende Vlaams-nationale republikeinse partij is immers broodnodig.