“Het enige dat in Zaventem nog zal wegvliegen, zullen duizenden jobs zijn”

Vandaag werd in het vragenuurtje in de Kamer een uitgebreid debat gevoerd over de luchthaven van Zaventem.

 

Hieronder kan u mijn vraag aan de premier herlezen. Hier kan u het herbekijken.

 

Meneer de premier,

De voorbije weken waren alweer het levende bewijs dat het Brussels Gewest een enorme vergissing was. Het gewest dat zichzelf niet eens kan onderhouden, kiest met de afschaffing van de tolerantiedrempels voor de geluidsnormen en met het massaal uitschrijven van hoge boetes onomwonden voor de sloop van de luchthaven van Zaventem.

De Brusselse regering veegt haar voeten aan de federale loyauteit. Ze treedt zelfs buiten de wet om boetes op te leggen. Met de nieuwe Madame non, minister Frémault op kop, slaaft gevolgd door Debaets, Smet en Vanhengel. De standpunten die CD&V en Open VLD hier in De Kamer verkondigen en innemen in de Vlaamse regering staan diametraal tegenover wat ze doen in de Brusselse. Het is zeer schizofreen om een belangenconflict tegen uzelf in te dienen, en dan te zeggen dat het niet rechtsgeldig is.

Verscheidene luchtvaartmaatschappijen gaven al aan te willen vertrekken uit Zaventem. Het gaat om 60.000 (!) banen die worden bedreigd.

Brussels Défi-minister Didier Gosuin ziet dat als een Vlaams probleem aangezien op de luchthaven slechts 1 werknemer op de 10 Brusselaar is. Gelet op de hoge werkloosheidscijfers in Brussel zou dit hem juist bezorgd moeten maken maar hij ziet er enkel een opportuniteit in om het vliegverkeer van Vlaanderen naar Wallonië te verplaatsen: het personenverkeer naar Charleroi en de cargo naar Bierset bij Luik.

Meneer de premier, u bent vanmorgen in een werkvergadering overeengekomen dat het dossier de komende 3 weken naar werkgroepen verhuist. Waarna het snel tot een overlegde oplossing moet komen.

Iedereen is het er over eens dat de 60 dagen die men heeft voor Brussel de nefaste boetes effectief int, wel heel erg krap is. Als dat niet lukt, wat heel waarschijnlijk is, gaat u dan, na het aflopen van het belangenconflict door de Vlaamse regering, zelf een belangenconflict indienen? Wat is uw plan B?

 

 

Repliek:

Al 9 ministers op rij bijten hun tanden stuk op dit dossier. Nu gelooft u in een structurele oplossing binnen de 60 dagen.

In theorie kan dat, in de praktijk werkt uw samenwerkingsfederalisme niet: als terechte belangenconflicten van Vlaamse kant komen dat zijn ze volgens de Franstaligen niet wettelijk en legt men die naast zich neer. Terwijl de Franstaligen met het ene belangenconflict na het andere het BHV-dossier 4 jaar lang hebben geblokkeerd. Het is tegenwerkingsfederalisme in de praktijk.

De Brusselse Franstaligen willen de luchthaven in Zaventem weg. Er is maar 1 manier om hen tot een redelijke oplossing te brengen: de geldkraan dichtdraaien. Stop de transferten naar Brussel zolang zij de luchthaven van Zaventem willen liquideren.

Het enige dat binnenkort nog zal wegvliegen in Zaventem zullen duizenden jobs zijn.