Zoveelste achteruitgang op taalgebied onder de regering-Michel

Vandaag werd in de Kamer een wetsontwerp besproken en ook gestemd waarmee onder meer het onderwijs aan de Koninklijke Militaire School (KMS) zo goed als volledig wordt verengelst.

 

Hier kan u mijn tussenkomst in de plenaire vergadering herbekijken.

Hieronder kan u ze lezen.

 

“Collega’s,

Ik hoorde gisteren op de radio minister-president Bourgeois, naar aanleiding van het gastcollege dat hij kwam geven in Louvain-la-Neuve, het belang van het Nederlands in het hoger onderwijs terecht onderstrepen.

U kunt wat vandaag ter stemming voorligt, een uitzondering noemen, maar het gaat daar wel diametraal in tegen de woorden van Bourgeois. Vandaag wordt hier een wetsontwerp besproken en straks goedgekeurd waarmee dat onderwijs aan de Koninklijke Militaire School zo goed als volledig wordt verengelst.

 De masters zullen voortaan volledig in het Engels worden gedoceerd. Voor de bachelors kan ook een groot deel van de cursussen in het Engels worden onderwezen. Klap op de vuurpijl is dat leerlingen die aan de KMS hun bachelor hebben afgerond, niet aan hun masteropleiding zullen kunnen beginnen, wanneer zij niet het bewijs leveren over voldoende kennis van het Engels te beschikken. Dat komt in feite neer op een opleidingsverbod om taalredenen, en dan nog niet eens een landstaal.

Daarmee wordt de klok wel meer dan honderd jaar teruggedraaid. Collega Bogaert, u hebt er daareven reeds naar verwezen: de Vlamingen hebben in dit land een heel lange en harde strijd moeten voeren om van het lager tot het hoger onderwijs onderricht in eigen taal te verkrijgen. Die strijd werd pas beslecht, toen België reeds honderd jaar bestond, met het vernederlandsen van de Gentse universiteit in 1930.

Wat vandaag gebeurt, is wel degelijk een gevaarlijk precedent. Het debat wordt nu gevoerd aan de Vlaamse universiteiten. Welke argumenten vallen er nog in te brengen, als uitgerekend een zogenaamde Vlaams-nationalist dat federaal al invoert? Dat moet dan nog gebeuren exact honderd jaar nadat de Vlaamse frontsoldaten hun eerste politieke eisen, onder meer voor bevelvoering van de Vlaamse soldaten in het Nederlands, naar buiten brachten, wat het allemaal extra wrang maakt.

 

Collega’s, ik begrijp perfect dat onze militaire kaders een goede kennis van het Engels nodig hebben. Talenkennis is belangrijk; zij moeten inderdaad in een internationale context opereren. De voertaal bij operaties in NAVO-, VN- en EU-verband is Engels. Een goede technische kennis van die taal is daarbij broodnodig, maar een goede kennis van het Engels is nog iets heel anders dan het volledige onderwijs te verengelsen. Voor ons is het essentieel dat alle vakken, met uitzondering van de taalvakken, in de eigen taal worden onderwezen. Een goede kennis van het Engels kan perfect worden aangeleerd via het taalvakkenonderwijs. De klemtoon wordt altijd gelegd op de internationale opdrachten van het leger, maar het leger is in de eerste plaats bestemd voor de bescherming van de eigen bevolking, zeker bij het terreurniveau, dat we vandaag meemaken. Dat aspect mag zeker niet naar de achtergrond verdwijnen.

Ik heb een amendement ingediend op het wetsontwerp van minister Vandeput, om de geplande verengelsing te voorkomen. In het amendement vragen wij om de artikelen 4, 5 en 6 om die reden weg te laten.

Hoe men het ook draait of keert, het is een precedent. Het is ook niet de eerste keer dat de regering de door de Vlaamse Beweging vaak moeizaam bevochten taalverworvenheden op de helling zet. Ik denk aan het protocol van Londen, waarmee zij de bescherming van het Nederlands als octrooitaal al onderuit heeft gehaald. Ik denk aan de beperkte kennis Nederlands van de politie in Brussel, die jaar na jaar achteruitgaat, en noem maar op. Hier wordt de zoveelste stap gedaan in verband met taalkwesties die aantoont dat communautaire stilstand achteruitgang is. Daar kunnen wij natuurlijk niet mee akkoord gaan.

Ik betreur dat uitgerekend de N-VA in dat verband nog eens het voortouw neemt. Collega’s van de N-VA, ik hoop dat mijn amendement u tot betere inzichten kan brengen en dat u mijn amendement goedkeurt, want in dat geval kunnen wij het wetsontwerp ook goedkeuren, maar eerlijk gezegd geef ik dat niet veel kans.”