Recht is geschied

Samen met Gerolf Annemans heb ik mij mee partij gesteld in de zaak van uitgeverij Egmont tegen de boekenbeurs.

De Rechtbank van Eerste aanleg in Antwerpen vonniste vandaag dat boeken van uitgeverij Egmont op de boekenbeurs zullen worden verkocht. De organisatie hangt 500.000 euro dwangsom boven het hoofd euro indien Uitgeverij Egmont geen stand krijgt op boekenbeurs

Concreet werden de twee vzw’s Boek.be en de Groep Algemene Uitgevers (GAU) gedagvaard. Om deel te nemen aan de boekenbeurs moest men lid zijn van die laatste. Na eindeloze procedures en vertragingsmanoeuvres weigerde de Algemene Vergadering van de GAU echter de aanvraag van Uitgeverij Egmont. Ook vzw Boek.be, de organisator van de boekenbeurs, weigerde de deelname van de uitgeverij.

Hierdoor was het Vlaams Belang de enige partij wiens mandatarissen geen boeken mochten verkopen op het festival van het geschreven woord. Zo konden politici zoals Kristof Calvo en Peter Mertens hun pennenvruchten er wel ongestoord aan de man brengen. Sterker nog: waar IS-strijder Younes Delefortrie en de veroordeelde jihadexpert Montasser AlDe’emeh hun werken mochten aanbieden, werden Vlaams Belang-auteurs geweigerd.

In zijn vonnis gaf de rechter Uitgeverij Egmont over de hele lijn gelijk. Zo volgde hij het argument dat er sprake was van discriminatie op basis van politieke overtuiging en wees hij op de selectieve behandeling van Egmont.

Met dit vonnis komt een einde aan de jarenlange censuurpolitiek van de boekenbeurs. Eigenlijk is wat vandaag gebeurd is niet meer dan het rechttrekken van iets wat krom was. Twintig jaar lang heeft de elitaire literaire wereld zich boven de wetten van dit land willen verheffen. Dat is nu voorbij. Eindelijk wordt de boekenbeurs een echt festival van de vrije meningsuiting. 

Op zondag 29/10, maandag 30/10 en vrijdag 3/11 zal ik op de boekenbeurs op de stand van Uitgevrij Egmont aanwezig zijn om mijn boek ‘De Communautaire Leegte’ te signeren.