Jambon degradeert België tot objectieve bondgenoot van Rajoy

Indien de federale regering geen diplomatieke actie onderneemt tegen Spanje degraderen zij zich tot objectieve bondgenoot van Rajoys staatsterreur en diens rechtsmisbruik.

Minister Jambon stelde immers dat de aanhouding van de acht Catalaanse ministers en het Europees aanhoudingsbevel tegen vijf andere Catalaanse regeringsleden een zaak is van de Spaanse justitie. Dat hij hiermee diametraal ingaat tegen de woorden van zijn N-VA-minister-collega Ben Weyts (die aangaf dat het wel degelijk om een politiek proces gaat) toont andermaal de dubbele tong waarmee deze partij over het Catalaans-Spaans conflict spreekt. Dat Bourgeois vandaag Europa om actie vraagt, is niet meer dan een poging om de ambivalente en laffe houding van de federale regering te camoufleren. Terwijl Bourgeois makjes blaft, verduidelijkt Jambon dat er niet zal worden gebeten.

Ik roep de federale regering, en in het bijzonder de N-VA, op niet mee te gaan in de Spaanse chantagepolitiek, die de de benoeming van Catherine De Bolle bij Europol, de Belgische kandidatuur voor de VN-Veiligheidsraad en de Belgische sollicitatie voor de vestiging van het Europees Geneesmiddelenagentschap in de weegschaal legt.

De tegenaanval niet alleen de beste verdediging, het is ook de meest gepaste piste. Het duidelijkste signaal dat België kan uitsturen om dit waanzinnige politiek proces te verwerpen, is – naast de garantie op een correct juridisch verloop – de onmiddellijke erkenning van de Catalaanse republiek en haar democratisch verkozen regering. Ik zal daartoe eerstdaags een resolutie in De Kamer over indienen.