Vlaams Belang dient amendement in op nieuwe asielwet n.a.v. Spaanse repressie van de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging

Donderdag aanstaande wordt in principe de nieuwe asielwet van staatssecretaris Francken gestemd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Deze nieuwe asielwet komt eigenlijk neer op een stroomlijning van het Belgische asielbeleid op het beleid inzake asiel zoals dat door de Europese Unie werd uitgetekend in diverse richtlijnen.

Als dusdanig voldoet deze nieuwe asielwet op geen enkele wijze aan de visie die het Vlaams Belang inzake asiel voorstaat. Er is immers geen sprake van een asielstop uit niet-Europese landen, noch van een opvang voor asielzoekers in eigen regio. Op menig vlak wordt bovendien de bestaande asielregeling verder versoepeld, zodat de asieltoestroom verder zal blijven aanhouden.

Bedenkelijk aan de nieuwe asielwet is echter ook dat verzoeken om internationale bescherming die worden ingediend door inwoners van landen van de Europese Unie per definitie niet ontvankelijk moeten worden verklaard, tenzij de betrokkenen kunnen aantonen dat zij in hun land worden blootgesteld aan vervolging of ernstige schade.

Inwoners van EU-landen die in een ander EU-land een asielaanvraag indienen, krijgen daarmee dus nauwelijks de kans om erkend te worden als vluchteling, terwijl de asielregeling voor onderdanen van verre, exotische landen in dat verband veel tegemoetkomender is. Vanuit het principe dat wij voorstaan dat voor asiel opvang in eigen regio het beste is, is dat eigenlijk de omgekeerde wereld. Voor ons moeten in Europa juist asielzoekers uit Europa worden opgevangen. Bovendien weten we intussen sedert de Catalaanse onafhankelijkheidsaspiraties maar al te goed dat vervolging om politieke redenen in landen van de Europese Unie harde werkelijkheid kan zijn en dat de Europese Unie in dat verband bovendien nog doet alsof er niets aan de hand is. Het wetsartikel dat asiel voor EU-inwoners zo moeilijk maakt, is dan ook onaanvaardbaar en ik zal bijgevolg een amendement indienen om dat artikel te schrappen. Als het de N-VA écht menens is met haar bezorgdheid om Catalonië, dan verwacht ik dat haar parlementsleden mij hierin donderdag volop zullen steunen.