Dagelijks drie meldingen over incidenten met asielzoekers

Dagelijks ontvangen onze politiediensten drie meldingen over incidenten met asielzoekers. Dat blijkt uit cijfers die ik opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken Jambon.

Van oktober 2015 tot mei 2016 kwamen niet minder dan 689 meldingen binnen bij de politiediensten over problemen met asielzoekers. Dat zijn er drie per dag. Meestal gaat het om diefstal of geweldpleging. Gezien de lage aangiftebereidheid in ons land zal het werkelijke aantal wellicht nog een pak hoger ligt. Een theorie die ook bevestigd wordt door Binnenlandse Zaken dat zelf aangeeft dat er rekening moet gehouden worden met een ‘dark number’ omdat hoegenaamd niet elk incident gemeld wordt.

De cijfers zijn alvast een bijkomend argument om asielzoekers in gesloten centra op te vangen tijdens hun volledige aanvraagprocedure, en dus niet in de open centra zoals nu het geval is. Zo verkleinen we niet alleen de ontsnappingskans van uitgeprocedeerde asielzoekers maar verhogen we ook de veiligheid van buurtbewoners van asielcentra.