Onderzoekscommissie moet klaarheid in de zaak brengen

Na de terechte commotie van de voorbije week over de aankoopprocedure voor de vervanging van de F16, stelt zich de vraag hoe het nu verder moet met dit belangwekkende dossier.

Na de onthullingen van de jongste dagen kan het Vlaams Belang in dit verband alleen maar vaststellen dat dit dossier totaal verrot is. Vanuit die optiek lijkt het wenselijk te zijn te herbeginnen van het begin af aan. De hele aanbestedingsprocedure, met inbegrip van de behoefteanalyse en de opstelling van het lastenboek, moet overgedaan worden.

Voor het Vlaams Belang moeten nu eerst alle cijfers op tafel komen en moeten de voor- en nadelen van alle pistes die zich voordoen (opwaarderen F16’s, eventuele vervanging…) grondig worden doorgelicht voordat er van een beslissing sprake kan zijn. Het lijkt de partij dan ook het meest aangewezen dat hiervoor een onderzoekscommissie wordt opgericht.

Het Vlaams Belang benadrukt daarbij dat landsverdediging een te belangrijke aangelegenheid is om hierover beslissingen te nemen waarbij over één nacht ijs werd gegaan. De hoofdopdracht van deze onderzoekscommissie moet dan ook niet in de eerste plaats gaan naar een eventuele schuldtoewijzing van wat er is misgelopen, maar wel naar een grondig onderzoek van de noden op vlak van defensie, waarbij alle defensiecomponenten mee in overweging worden genomen. Het zal dus zaak zijn uitgebreide hoorzittingen te houden met alle betrokken partijen alvorens tot conclusies te komen en definitieve beslissingen te nemen.